Nowości


Strona Główna


WAŻNE!!!!

Informacje o zadaniach, czynnościach, linkach dla uczniów znajdują się na stronie szkoły w zakładce:
Dokumenty

Uwaga!!!

Zgodnie z najnowszym  rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wszystkie szkoły mają obowiązek pracy zdalnej na platformach edukacyjnych on- line w czasie rzeczywistym. W związku z tym informuję o możliwości użyczenia przez szkołę komputera do pracy  zdalnej dla ucznia, w przypadku braku sprzętu w domu (na czas kształcenia na odległość). Proszę o kontakt z dyrektorem szkoły lub wychowawcą.

Dyrektor H.A. Szczytko

  

Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.

 


 

Szanowni Rodzice!!!

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Białymstoku publikujemy następujący komunikat:

„1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Będzie on prowadzony w całej Polsce do 30 listopada br., wg stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Obowiązkową metodą zbierania danych podczas spisu jest samospis internetowy.   Polega on na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego. Formularz, jak również szersze informacje na temat spisu, dostępne sa na stronie https://spisrolny.gov.pl/ .”


06 października 2020 r.

W bieżącym roku szkolnym przypada XVI rocznica nadania naszej szkole imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną obchody Święta Szkoły przebiegały w odmienny sposób. Wychowawcy klas przybliżyli swoim wychowankom treści związane z życiem i działalnością naszego Patrona oraz omówili hasło przewodnie na ten rok szkolny, którym jest treść piątego przykazania z Dekalogu kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody”. Był to też czas odwiedzin Izby Pamięci poświęconej naszemu Patronowi.

Cała społeczność szkolna z niecierpliwością oczekuje na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, która w związku z COVID-19 nie odbyła się we wcześniej ustalonym terminie.


Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.

Uwaga ósmoklasiści

 - informacje o egzaminie


Uwaga uczniowie korzystający z dowożenia!!!

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce - wytyczne MI i GIS

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej  im. Stefana kardynała Wyszyńskiego   w Jabłońskich w związku z wystąpieniem epidemii.Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!

Zasady dla ucznia, do których każdy powinien się stosować od 1 września 2020 r. (zaktualizowane)
Wyniki egzaminu klas ósmych - czerwiec 2020

  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

                                                 

Szanowni nauczyciele, rodzice, uczniowe!
Wydawnictwo, z którego podręczników i innych materiałów korzystamy na co dzień, udostępnia je obecnie bezpłatnie w formie elektronicznej.
Jak uzyskać dostęp
   
  
Archiwum r.szk. 2019/2020

  Archiwum r.szk. 2018/2019

    Archiwum r.szk. 2017/20         

 Archiwum r. szk. 2016/2017

Archiwum r.szk. 2015/2016

Sukcesy uczniów2015/2016

Uroczystości 2017/2018

    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Archiwum zdjęć 

Współpraca z instytucjami  
Książki Naszych Marzeń

Modernizacja oddziału przedszkolnego
 
Kraków - wyjazd edukacyjny
Czytam sobie w bibliotece...
RODO 
 
Katyń...ocalić od zapomnienia

 
Lekcja   Od - do
1   800-845
2    855-940
3    950-1035
4    1055-1140
5    1150-1235
6    1245-1330
7    1340-1425

  
 
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego
Jabłońskie 25
16-300 Augustów

telefon: 87 64 49 315

e-mail: jabskola@tlen.pl
Dyrektor Szkoły: mgr Helena Alina Szczytko
Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Rozpoczęliśmy od dnia 26 października 2020 r. naukę zdalną w klasach IV-VIII. Potrwa ona do 8 listopada 2020 r. Klasy I-III i oddział przedszkolny będą funkcjonowały bez zmian. Dowożenie rano będzie bez zmian, po południu nie będzie drugiego kursu.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, np. z powodu braku komputera z dostępem do Internetu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne (na podstawie zgłoszeń do wychowawcy klasy).

Szkoła i uczniowie pracują według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć. Nauczyciele lekcje zdalne prowadzą w salach lekcyjnych. Pozostałe lekcje są zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładkach dla poszczególnych klas. Obowiązują te same zasady oceniania postępów w nauce, jakie
zostały określone wcześniej przy kształceniu na odległość. Proszę o systematyczny udział uczniów w zajęciach i śledzenie strony internetowej szkoły oraz  kontakt z nauczycielami.

Z pozdrowieniami, do szybkiego zobaczenia

Dyrektor szkoły - Alina Szczytko


9 października 2020

Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Augustowie w ramach projektu "Fantastyczni Czytacze!" współfinansowanego przez Fundację PZU.

Dzisiaj uczniowie klas VI-VII spotkali się on-line z youtuberem Danielem Muniowskim, twórcą  kanału internetowego Strefa Czytacza. Młodzież zachwyciła się świeżością, energią i przede wszystkim niesamowita pasją, z jaką p. Daniel opowiadał o czytaniu książek. Poznaliśmy wiele nowych interesujących tytułów adresowanych do młodych czytelników, ukazujących się obecnie na rynku wydawniczym (pan Czytacz zajmuje się zawodowo m.in. recenzowaniem nowości wydawniczych). Szczególne zainteresowanie wzbudziły książki o tematyce i charakterze zbliżonym do serii o Harrym Potterze (nasz youtuber jest fanem tego bohatera). Więcej...
Co robimy? Bibliotekarze szkolni z Augustowa, Lipska, Nowinki i Jabłońskich.

Biblioteka naszej szkoły otrzymała podarunek - książki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel od Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Augustowie


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

    Organizacja r. szk. 2020/2021

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

06.10.2020 r.

16-lecie nadania Imienia

12-13.11.2020 r. Dni wolne
od zajęć
dydaktycznych

23.12.2020 -31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

04-05.01.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

25.01.-07.02.2021 r.

Ferie zimowe

01.04.-06.04.2021 r.

Ferie świąteczne wielkanocne

25.05.2021 r.
26.05.2021 r.
27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

04.06.2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021 r.

 Zakończenie r.szk. 2020/2021

  
   

Biblioteka szkolna przypomina:
Czytajmy!!!

https://wolnelektury.pl

https://lektury.gov.pl

http://www.chmuraczytania.pl/

https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe

     


      

 

 

     

„1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Będzie on prowadzony w całej Polsce do 30 listopada br., wg stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Obowiązkowa metodą zbierania danych podczas spisu jest samospis internetowy.   Polega on na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego. Formularz, jak również szersze informacje na temat spisu, dostępne sa na stronie https://spirolny.gov.pl/ .”

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich