Nowości


Uczestniczymy w realizacji rządowego programu "Aktywna tablica"

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizacji rządowego programu "Aktywna tablica". Otrzymaliśmy dwa monitory interaktywne, które zostały umieszczone w pracowni języka polskiego oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych.
Nauczyciele biorą udział w spotkaniach sieci użytkownuków monitorów i tablic interaktywnych, które odbywają się w ośrodku CEN w Suwałkach.
W ramach tej sieci są organizowane w niektórych szkołach lekcje otwarte z wykorzystaniem tablic i monitorów interaktywnych.
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich