Nowości


Sukcesy uczniów

Sukcesy uczniów Sukcesy 2015/2016

2019/2020

VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Szkół Podstawowych Gminy Augustów

                 
Zdjęcia są własnością adminstratorów strony: http://www.centrum-zarnowo.pl/przeglad_koled_i_pastoralek_2020.php  
 

W dn. 16 stycznia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie odbył się konkurs na najlepszą inerpretację kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów, duetów i zespołów. Nasze sukcesy;
I-sze miejsce w kategorii solistów kl. 0-III - Kacper Masłowski
I-sze miejsce w kategorii zespołów kl. 0-III
III-cie miejsce w kategorii solistów klas IV-VI - Wioletta Zysko
III-cie miejsce w kategorii solistów kl. VII-VIII - Maria Borowa
 Młodych artystów do konkursu przygotowały panie: Alina Kotarska, Marzenna Siedlecka, Elżbieta Złotkowska.
Gratulujemy!!!

XVI   GMINNY  PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Szkół Podstawowych Gminy Augustów

W przeglądzie wzięło udział 18 solistów, 11 duetów i  12  zespołów ze szkół Gminy Augustów. Wszyscy uczestnicy wykonywali po jednym utworze. W kategorii „Duety 0-III”– Wiktoria Szejda i Amelia Giczewska z klasy pierwszej  zajęły – III miejsce. „Duety IV-VI” – Antoni Giczewski i Julia Kondracka oraz Dawid Kuprewicz i Maria Borowa  III-cie miejsce. „Zespoły IV-VIII” – zespół reprezentujący naszą szkołę zajął również  III-cie miejsce.

Zamieszczone zdjęcia są własnością administratorów strony http://www.centrum-zarnowo.pl/przeglady.php

 


 

25 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły / Jana Pawła II pod hasłem: „Bądź zawsze z nami”. Dawid Kuprewicz z kl. VIII zajął I miejsce, a Milena Kotarska z kl. VII zajęła II miejsce. Gratulacje!


 
                


"Strofy i pejzaże znad Netty"XXII Konkurs pod hasłem "Wszystko wiem o miano Małego Omnibusa Gminy Augustów"Konkursy powiatowe "Walka z bykami" oraz "Ta ziemia od innych droższa"
 

 

 

 "Przegląd Piosenki dowolnej Szkół Podstawowych Gminy Augustów"" Żarnowo 2019

 

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości administratorów strony: http://www.centrum-zarnowo.pl/

Wierszyki łamiące jęzki 2018 r.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości administratorów strony: http://www.centrum-zarnowo.pl/

 

Rok szkolny 2017/2018


Osiągnięcia 2017/18.docx

"Strofy i pejzaże znad Netty"

.....


VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

  ,


24 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu literackiego „W czym dziś powinien przejawiać się patriotyzm?”. Konkurs zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, którego realizatorem jest Wojewoda Podlaski, koordynatorem Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a współtwórcą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Jego celem było pogłębianie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, poszerzenie wiedzy uczniów na temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu, rozwijanie ich twórczego zaangażowania, a także wyłonienie najlepszych prac literackich przedstawiających, popularyzujących i promujących ideę patriotyzmu.

Dwaj uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie. Arkadiusz Adam Miłowicki napisał wiersz o tematyce patriotycznej nawiązujący do tradycji szkoły i środowiska lokalnego pt. „Ważne słowo”, zaś Sebastian Galicki przygotował wiersz ciągły pt. „Ojczyzna”. Za udział w konkursie otrzymali dyplomy.

Konkurs był piękna lekcja patriotyzmu i potwierdzeniem słów św. Jana Pawła II : „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.”

Alicja Trocka

Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie


Rok szkolny 2016/2017

Strofy i pejzaże znad Netty 2017

 

XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Walka z bykami, czyli zmagania ortograficzne" oraz XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ta ziemia od innych droższa”


Gminny Przegląd Muzyczny "Piosenki Ludowej"

                                                               

 


Podumowanie osiągnięć uczniów w I-szym pólroczu r.szk. 2016/17:


Osiągnięcia w I-szym półroczy 2016/17.docx

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

13-tego stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie odbył się konkurs na najpiękniesze i najbardziej oryginalne wykonanie kolędy lub pastorałki.  W kategorii klas młodszych (0-III) zespół w składzie: Klaudia Pawłowska,Kacper Masłowski, Antoni Giczewski, Natalia kaczyńska, wioletta Zysko, Julia Kondracka, Aleksandra Kotarska - zajął miejsce I- sze. Uczestników do konkursu przygotowywały panie: Elżbieta Złotkowska i Marzenna Siedlecka.

Miejsce II-gie w kategorii klas IVI-V zajęła grupa wykonawców w składzie: Ewelina Draźba, Milena Kotarska, Wiktoria Chmielewska, Dawid Kuprewicz, Agnieszka Kotarska, Natalia Harasim, Mateusz Kowalewski, Piotr Kowalewski, Jakub Zawieja, Kacper Kotarski, Natalia Prostko.

W kategorii solistów III-cie miejsce zdobyła uczennica klasy V - Natalia Harasim.

Zarówno zespół klas starszych, jak i solistkę do Przeglądu Kolęd i Pastorałek  przygotowala p. Alina Kotarska.

Gratulujemy laureatom i opiekunom i życzymy kolejnych wspaniałych wykonań!

 

Zdjęcia: P. Leszek Zysko

Przegląd Piosenki i  Pieśni Patriotycznej

 

Konkurs recytatorski poświęcony poezji Jana Pawła II

 

Wierszyki łamiące języki

 

Rok szkolny 2015/2016

Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Walka z bykami”

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ta ziemia od innych droższa”

 


 

Międzyszkolny konkurs poetycki kwiecień 2016 r. 

 


 

Konkurs Literacki "O Liść Dębu" 


Gminny Konkurs Ortografii 2016Osiągnięcia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2015/16 - zestawienie

 

Lp

 

Nazwa konkursu

Ilość uczniów w poszczególnych etapach

sukcesy

Etap szkolny

Etap gminny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Inne

1.

XV Gminny Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II – Człowiek Boga i Rodziny”

 

2

 

 

 

I miejsce – Marcin Kotarski kl. VI

II miejsce –  Dawid Kuprewicz kl. IV

 

2.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

5

 

 

 

 

Aleksandra Ciruszys – kl. VI – kwalifikacja do etapu rejonowego

 

3.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 

 

1

 

 

Aleksandra Ciruszys – kl. VI - 

kwalifikacja do etapu wojewódzkiego

4.

Gminny Konkurs Recytatorsko-Literacki „Wierszyki łamiące języki”

12

2

 

 

 

Natalia Kaczyńska - kl.I- II miejsce

Michał Cieśluk       - kl.II – I miejsce

5.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Gwiazdkowe Harce – Po Lądach, Morzach i Oceanach”

13

 

2

 

 

Aleksandra Kotarska – wyróżnienie

6.

Gminny Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie

 

1

 

 

Zespół uczniów kl. IV – VI

 

 

 

Agnieszka Ostrokołowicz zajęła  III miejsce w kategorii solistów

 

II miejsce

7.

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie

 

1

 

Zespół uczniów kl. IV – VI

 

 

 

Agnieszka Ostrokołowicz zajęła  III miejsce w kategorii solistów

 

II miejsce

8.

Gminny Konkurs Plastyczny w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie

 

5

 

 

 

Natalia Prostko – I miejsce (ozdoby)

Michał Wałejko – II miejsce – (szopki)

Patrycja Grochowska – wyróżnienie

Kacper Kotarski – wyróżnienie

Agnieszka Kotarska – wyróżnienie

 

 

23 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XV edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Boga i Rodziny”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II i upowszechniania kultury żywego słowa wśród młodzieży. Konkurs ten corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie i skierowany jest do uczniów kl. IV – VI.

Naszą szkołę reprezentowali: Marcin Kotarski z klasy VI, deklamując utwór „Magnificat” i Dawid Kuprewicz z kl. IV, który recytował wiersz   pt. „Ur w Ziemi Chaldejskiej”. Obaj chłopcy zostali nagrodzeni za piękną interpretację utworów. Marcin zajął I miejsce, a Dawid III miejsce.  Gratulujemy im i życzymy kolejnych sukcesów.


"Wierszyki łamiące języki"

 

Rok szkolny 2014/2015

Osiągnięcia uczniów ze szkoły podstawowej imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich - podsumowanie całoroczne

Nazwa Konkursu

Uczestnicy

Miejsce

Opiekun

 

Konkursy ogólnopolskie

 

” Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga”

 

Wiktoria Chmielewska

Piotr Ciruszys

 

 

Laureaci

 

 

mgr Marzenna Siedlecka

Konkurs Matematyczny

"Kangur"

Sebastian Galicki

Jakub Zawieja

Michał Wałejko

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

 

mgr Teresa Kozłowska

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zwierzaki to nie pluszaki”

 

Patrycja Grochowska, Agnieszka Ostrokołowicz   , Ewelina Ostrokołowicz

Michał Wałejko   ,Weronika Masłowska    ,Kacper Kotarski

 

 

 

Udział

mgr Alina Kotarska

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo i rozwaga, tego od ciebie każdy wymaga”

 

Klaudia Wałejko

 

 

 

Weronika Masłowska, Patryk Galicki, Julia Galicka, Marcin Kotarski

 

Praca zakwalifikowała się na szczebel  wojewódzki   - 

 

 

 

 

udział

mgr Alina Kotarska

Konkursy Wojewódzkie

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Patryk Galicki

finalista

mgr Alicja Trocka

Konkursy Powiatowe

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Opowieści ze szkolnego podwórka                       

Dawid Kuprewicz

III miejsce

mgr Marzenna Siedlecka

Drużynowy konkurs w tenisie stołowym

Damian Harasim

Maciej Kondracki

 

Udział

 

mgr Anna Makar

Konkurs recytatorski „ Strofy i pejzaże z nad Netty”

Marcin Kotarski

Klaudia Wałejko

Agnieszka Ostrokołwicz

wyróżnienie udział

 

udział

mgr Alicja Trocka

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ta ziemia od innych droższa”

Marcin Kotarski

Klaudia Wałejko

II miejsce

II miejsce

mgr Alicja Trocka

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Walka z bykami, czyli zmagania z ortografią” 

Julia Galicka

Aleksandra Ciruszys

Udział

 

udział

mgr Alicja Trocka

Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” –  

Klaudia Wałejko

wyróżnienie

mgr Alicja Trocka

Konkursy Rejonowe

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Patryk Galicki

Kwalifikacja do etapu wojewódz.

mgr Alicja Trocka

Konkursy Międzyszkolne

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Strofy i pejzaże znad Netty” 

Marcin Kotarski

Klaudia Wałejko

Agnieszka Ostrokołowicz

Wyróżnienie

 

Udział

udział

mgr Alicja Trocka

Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytam pięknie i ze zrozumieniem”

Sebastian Galicki,

Dawid Kuprewicz-

 

wyróżnienia

 

mgr Marzenna Siedlecka

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Strofy i pejzaże znad Netty” 

Marcin Kotarski

Klaudia Wałejko

Weronika Masłowska

Julia Galicka

 

 

 

 

Udział

mgr Alicja Trocka

Konkursy Gminne

 

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

 

Dawid Kuprewicz-

II miejsce

mgr Marzenna Siedlecka

Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii"

Jakub Zawieja

 Aleksandra Ciruszys

 Julia Galicka

 

II miejsce

 

I miejsce

 

III miejsce

mgr Alicja Trocka

 

 

Gminny konkurs piosenki przedszkolnej „Śpiewać każdy może”

Antoni Giczewski,

Wioletta Zysko

 

II miejsce

 

II miejsce

mgr Elżbieta Złotkowska

Gminny konkurs plastyczny „Zielona energia

Maciej Kulbacki

Dawid Kuprewicz

 Agnieszka Kotarska

Wiktoria Chmielewska-

 

II miejsce

II miejcse

 

 

Wyróżnienie

 

I miejsce

mgr Marzenna Siedlecka

 

Gminny konkurs grafiki komputerowej „Zielona energia”-

Eryk Kuprewicz-

II miejsce

mgr Halina Masztalerz

Gminny Przegląd Piosenki Ludowej- kategoria soliści-

 

Dawid Kuprewicz-

 

Agnieszka Ostrokołowicz

 

kategoria zespół

III miejsce

 

I miejsce

 

II miejsce

mgr Alina Kotarska

Konkurs „wszystko wiem o miano Małego Omnibusa”

Sebastian Galicki

Mateusz Kowalweski

Maciej Kulbacki

I miejsce

I miejsce

udział

mgr Marzenna Siedlecka

mgr Alina Szczytko

mgr Teresa Kozłowska

mgr Aneta Zarzecka

Konkurs ortograficzny „O żółtą żabkę”

Maciej Kulbacki

Dawid Kuprewicz

II miejsce

III miejsce

mgr  Aneta Zarzecka

 

Gminny konkurs wielkanocny „Święto wiosny”-

Weronika Masłowska-

Klaudia Wałejko

 

III miejsce

 

II miejsce

mgr Alina Kotarska

XIV  Gminny Konkurs Recytatorski „Żył dla Nas – Żyje z Nami

 

Jakub Zawieja

Marcin Kotarski

 

 

I miejsce

 

II miejsce

mgr Alicja Trocka

 

 

XIII Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta pt. ”Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”

Klaudia Wałejko

Weronika Masłowska

Wyróżnienie

 

udział

mgr Alicja Trocka

 

 

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Augustów

Michał Wałejko

Marcin Kotarski

Agnieszka Ostrokołowicz

Marta Kotarska

Weronika Masłowska

Damian Harasim

 

 

 

 

VI miejsce

 

 

 

mgr Anna Makar

Konkurs plastyczny „Herody”- Gminny

 

 Weronika Masłowska

Patrycja Grochowska

 

III miejsce

 

 

wyróżnienie

mgr Alina Kotarska

Przegląd Kolęd i Pastorałek  - Gminny

 

Agnieszka Ostrokołowicz 

Zespół wokalny

 

I miejsce

 

I miejsce

mgr Alina Kotarska

Przegląd Piosenki Patriotycznej – Gminny

Agnieszka Ostrokołowicz 

 

II miejsce

mgr Alina Kotarska

Konkurs na plastykę obrzędową  „Święto wiosny”

 

 Klaudia Wałejko

 Weronika Masłowsk

  Michał Wałejko

 

 

II miejsce

 

II miejsce

 

 

wyróżnienie

mgr Alina Kotarska

 

IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Dwoje dzieci z oddziału przedszkolnego - Wioletta Zysko i Antoś Giczewski, brało udział w IV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej "Śpiewać każdy może" w Janówce. Zmagania konkurs odbyły się 29 kwietnia, a dzieci z naszego oddziału zajęły II miejsce, śpiewając piosenkę "Kolorowy pociąg".

Przegląd Piosenki Ludowej

Uczniowie naszej szkoły odnieśli duży sukces w Przeglądzie Piosenki Ludowej zorganizownym przez Centrum Kultury Gminy Augustów  w Żarnowie. 

 W kategorii solistów Agnieszka Ostrokołowicz (kl. V) zajęła I-sze miejsce, zaś Dawid Kuprewicz (kl. III) miejsce III.

Zespół w składzie: Kacper Kotarski, Jakub Masłowski, Jakub Zawieja, Marcin Kotarski, Ewelina Ostrokołowicz, Katarzyna Malinowska, Marta Kotarska, Aleksandra Ciruszys, Mateusz Pietruliński, Klaudia Wałęjko, Weronika Masłowska - zdobył miejsce III.

 

Gminny Konkurs "Zielona Energia 2015"

Z okazji światowych obchodów Dnia Ziemi, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie zorganizowała konkurs na pracę plastyczne oraz grafikę komputerową. Prace wykonane przez uczniów zwiążane były z tematyką dotyczącą poszukiwania i wykorzystania nowych, ekologicznych źródeł energii.

Uczennica klasy III-ciej Wiktoria Chmielewska oraz drugoklasista Maciej Kulbackii zdobyli miejsce I-sze w kategorii prac plastycznych, zaś Dawid Kuprewicz - uczeń klasy III -  zajął miejsce II-gie.

W kategorii grafiki komputerowej miejsce II-gie zajął Eryk Kuprewicz z klasy piątej.

Gallery Error

   

  Grafika komputerowa Eryka Kuprewicza (II-gie miejsce)

  Ponadto wyróżnienia otrzymali: Piotr Kowalewski, Agnieszka Ostrokołowicz, Agnieszka Kotarska, Mateusz Pietruliński, Aleksandra Kotarska. Gratulujemy!!!

  X Gminny Konkurs Ortograficzny „O żółtą żabkę” dla klas II-III

    W dniu 18 marca 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Sybiraków  w Netcie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „O żółtą żabkę” dla uczniów klas II-  III. W kategorii uczniów klas drugich , II-gie miejsce zajął Maciej Kulbacki, natomiast w kategorii klas trzecich miejsce III-cie zajął Dawid Kuprewicz. Gratulujemy!!! 

   

  Gminny Konkurs Szkół Podstawowych „Mistrz  Ortografii”

  W dniu  26 lutego 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie odbył się XIII Gminny Konkurs pod hasłem: „Mistrz Ortografii” Gminy Augustów. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowali: Julia Galicka z kl. VI, Aleksandra Ciruszys z kl. V i Jakub Zawieja z kl. IV.  Wszyscy uczestnicy  wrócili  szczęśliwi z dyplomami i nagrodami. Powodem do radości było zdobycie tytułu „Mistrza Ortografii” wśród uczniów kl. V przez Olę Ciruszys; II miejsca  wśród uczniów  kl. IV przez Kubę Zawieję  i III miejsca wśród uczniów kl. VI przez Julkę Galicką.

  Gratulujemy uczniom osiągnięcia wysokich wyników i cieszmy się wraz z nimi. Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania zainteresowań polonistycznych.

  Opracowała: Alicja Trocka

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  • Powiatowy konkurs plastyczny „Opowieści ze szkolnego podwórka”- Dawid Kuprewicz- III miejsce
  • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek- Dawid Kuprewicz- II miejsce
  • Powiatowy konkurs plastyczny „Opowieści ze szkolnego podwórka”- Damian Koncewicz- udział
  • Powiatowy konkurs plastyczny „Opowieści ze szkolnego podwórka”- Maja Basałaj- udział
  • Przedmiotowy Konkurs Matematyczny – Damian Harasim – udział, Patryk Galicki- udział
  • Przegląd kolęd i pastorałek – chór Klaudia Wałejko i Mateusz Pietruliński I miejsce
  • Plastyka obrzędowa okresu zimowego w kategorii „Szopka” – Weronika Masłowska III miejsce
  • Plastyka obrzędowa okresu zimowego  - Patrycja Grochowska – wyróżnienie;
  • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego :

  Udział : Julia Galicka, Weronika Masłowska, Damian Harasim, Klaudia Wałejko

  Patryk Galicki zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego;

  • Gminny Konkurs Recytatorski „Żył dla Nas – Żyje z Nami” – Jakub Zawieja – I miejsce, Marcin Kotarski – II miejsce;
  • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Żarnowie – Jakub Masłowski, Jakub Zawieja, Mateusz Kowalewski, Aleksandra Ciruszys, Ewelina Ostrokołowicz, Agnieszka Ostrokołowicz, Marta Kotarska, Katarzyna Malinowska, Marcin Kotarski – I miejsce;
  Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Żarnowie Agnieszka Ostrokołowicz (solo) – I miejsce

  Gminny Konkurs Poezji Jana Pawła II

  W dniu 24 października 2014  roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie odbył się XIV Gminny Konkurs Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II pod hasłem „Żył dla Nas – Żyje z Nami”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Jakub Zawieja z klasy IV, który deklamował fragmenty prozy Jana Pawła II z książki pt. „Opowiem wam o sobie” i Marcin Kotarski z kl. V, który recytował wiersz  Jana Pawła II pt. „Ur w Ziemi Chaldejskiej”. Obaj chłopcy zostali nagrodzeni za piękną interpretację utworów. Kuba zajął I miejsce, a Marcin II miejsce.  Gratulujemy im i życzymy kolejnych sukcesów.

   Tekst i zdjęcia: opiekun laureatów Alicja Trocka

   

  Rok szkolny 2013/14 - zestawienie

  Osiągnięcia uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich w roku szkolnym 2013/2014

   

  Nazwa Konkursu

  Uczestnicy

  Miejsce

  Opiekun

   

  Konkursy ogólnopolskie

   

  Konkurs literacki „ O liść dębu”

  Aleksandra Ciruszys

   

  udział

   

  mgr Alicja Trocka

  Konkurs plastyczny  „ Na Podlasiu, w górach czy nad morzem, 112 Ci pomoże”

  Damian Koncewicz

  Filip Wierzbiński

  Maciej Kulbacki

  Bartłomiej Draźba

  Ewelina Draźba

  Sebastian Galicki

  Wiktoria Chmielewska

  Dawid Kuprewicz

  Agnieszka Kotarska

  Natalia Harasim

   

  udział

   

  mgr Aneta Zarzecka

  mgr Marzenna Siedlecka

  Konkurs plastyczny „ Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do Maszyny w ruchu”

  Damian Koncewicz

  Filip Wierzbiński

  Maciej Kulbacki

  Kacper Kotarski

  Mateusz Kowalewski

  Piotr Kowalewski

  Dawid Kuprewicz

  Natalia Harasim

  Patrycja Grochowska

  Ewelina Ostrokołowicz

  Klaudia Wałejko

  Paulina Kolęda

  Monika Kotarska

   

   

   

   

   

   

  udział

   

  mgr Aneta Zarzecka

  mgr Marzenna Siedlecka

  mgr Alina Kotarska

  Konkurs Matematyczny

  "Kangur"

  Adrian Złotkowski

  Jakub Zawieja

  Agnieszka Kotarska

  Michał Wałejko

  wyróżnienie

  wyróżnienie

  wyróżnienie

  udział

  mgr Teresa Kozłowska

  Konkursy Wojewódzkie

   

  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

  Paulina Kolęda

  laureatka

  mgr Halina Masztalerz

  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

  Adrian Złotkowski

  finalista

  mgr Alicja Trocka

  Konkursy Powiatowe

   

  Indywidualne biegi przełajowe

  Paulina Kolęda

   

   

  Adrian Złotkowski

  Maciek Kondracki

  Przejście do drugiego etapu

   

  Udział

  mgr Anna Makar

  Drużynowy konkurs w tenisie stołowym

  Damian Harasim

  Maciej Kondracki

   

  Udział

   

  mgr Anna Makar

  Konkurs recytatorski „ Strofy i pejzaże z nad Netty”

  Marcin Kotarski

  Cezary Borowy

  Maciej Kondracki

  Adrian Złotkowski

  wyróżnienie udział

  udział

  udział

  mgr Alicja Trocka

  Konkursy Rejonowe

   

  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

  Adrian Złotkowski

  Kwalifikacja do etapu wojewódz.

  mgr Alicja Trocka

  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

  Paulina Kolęda

  Kwalifikacja do etapu wojewódz.

  mgr Halina Masztalerz

  Konkursy Międzyszkolne

   

  Międzyszkolny Konkurs  Poetycki „Strofka”

  Aleksandra Ciruszys Agnieszka Ostrokołowicz
  Ewelina Ostrokołowicz
  Weronika Masłowska
  Paulina Kolęda
  Maciej Kondracki

  udział

  udział

  udział

  udział

  udział

  udział

  mgr Alicja Trocka

  Konkursy Gminne

   

  XIII Gminny Konkurs Recytatorski „Z błogosławionym Janem Pawłem II – na świat”

  Maciej Kondracki

  Aleksandra Ciruszys

  III miejsce

  wyróżnienie

  mgr Alicja Trocka

  Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii"

  Aleksandra Ciruszys

  Julia Galicka

  Natalia Ostrokołowicz

  II miejsce

  III miejsce

  udział

  mgr Alicja Trocka

   

   

  Gminny Konkurs Plastyczny „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

  Małgorzata Jabłońska

  Weronika Masłowska

  Klaudia Wałejko

  I miejsce

  wyróżnienie

  udział

  mgr Alina Kotarska

  II Gminny Konkurs Historyczny „Znamy patronów naszych szkół

  Paulina Kolęda

  Julia Galicka

   

  III miejsce

  udział

  mgr Alicja Trocka

  III Gminny Konkurs Historyczny „Znamy patronów naszych szkół

  Paulina Kolęda

  Aleksandra Ciruszys

  I miejsce

  I miejsce

  mgr Alicja Trocka

  Konkurs "Ziemia - mój świat"

  Dawid Kuprewicz

  Agnieszka Kotarska

  Kacper Kotarski

  Natalia Prostko

  Maria Borowa

  I miejsca

  III miejsce

  udział

  udział

  udział

  mgr Marzenna Siedlecka

  mgr Aneta Zarzecka

   

  Konkurs „wszystko wiem o miano Małego Omnibusa”

  Sebastian Galicki

  Mateusz Kowalweski

  Maciej Kulbacki

  I miejsce

  I miejsce

  udział

  mgr Marzenna Siedlecka

  mgr Alina Szczytko

  mgr Teresa Kozłowska

  mgr Aneta Zarzecka

  Konkurs ortograficzny „O żółtą żabkę”

  Jakub Zawieja

  Dawid Kuprewicz

  II miejsce

  I miejsce

  mgr Alina Szczytko

  mgr Marzenna Siedlecka

   

  Konkurs recytatorski "Zwierzęta małe i duże"

  Milena Kotarska

  Dawid Kuprewicz

  Jakub Zawieja

   

  I miejsce

  I miejsce

  I miejsce

  mgr Aneta Zarzecka

  mgr Marzenna Siedlecka

  mgr Alina Szczytko

  Konkurs fotograficzny "Mój tata i ja"

  Wiktoria Chmielewska

  wyróżnienie

  mgr Marzenna Siedlecka

  III  festiwal piosenki przedszkolnej

  Piotr Ciruszys

  Aleksandra Kotarska

  I miejsce

  I miejsce

  mgr Elżbieta Złotkowska

  Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Augustów

  Michał Wałejko

  Marcin Kotarski

  Agnieszka Ostrokołowicz

  Marta Kotarska

  Weronika Masłowska

  Damian Harasim

  Małgorzata Jabłońska

  Adrian Złotkowski

   

   

   

  VI miejsce

   

   

   

  mgr Anna Makar

  Ozdoby wnętrz szopka

  Klaudia Wałejko

  Weronika Szymczyk

  II miejsce

  wyróżnienie

  mgr Alina Kotarska

  Gminny konkurs wokalny - muzyczny GOK w Żarnowie

  Agnieszka Ostrokołowicz

  II miejsce

  mgr Alina Kotarska

  Przegląd kolęd i Pastorałek

  Agnieszka Ostrokołowicz

  I miejsce

  mgr Alina Kotarska

  Przegląd Pieśni Ludowych

  Agnieszka Ostrokołowicz

  II miejsce

  mgr Alina Kotarska

  Gminny konkurs Plastyki Obrzędowej „ Herody”

  Patrycja Grochowska

  Ewelina Ostrokołowicz

  Klaudia Wałejko

  Paulina Kolęda

  Monika Kotarska

   

   

  Udział

  mgr Alina Kotarska

  Gminny konkurs wielkanocny

  Patrycja Grochowska

  Ewelina Ostrokołowicz

  Agnieszka Ostrokołowicz

  Klaudia Wałejko

  Sebastian Malinowski

  Natalia Ostrokołowicz

  Udział

  Udział

  Udział

  II miejsce

  Udział

  udział

   

  mgr Alina Kotarska

  Konkursy szkolne

   

  Konkurs plastyczny „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego”

  Uczniowie kl. I-VI

  Jakub Zawieja

  Michał Wałejko

  Dawid Kuprewicz

  Arkadiusz Miłowicki

  Jakub Masłowski

  Piotr Kowalewski

   

  I miejsce

  I miejsce

  II miejsce

  II miejsce

  III miejsce

  III miejsce

  mgr Marzenna Siedlecka

  mgr Teresa Kozłowska

  mgr Aneta Zarzecka

  mgr Alina Kotarska

  Konkurs fotograficzny "Mój tata i ja"

  Wiktoria Chmielewska

  Sebastian Galicki

  I miejsce

  II miejsce

  mgr Marzenna Siedlecka

   

   

  Rok szkony 2012/2013

  Gminny  Konkurs  Recytatorski

   W dniu 25 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów kl. IV–VI pod hasłem „Z błogosławionym Janem Pawłem II – w świat”. W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Maciej Kondracki z kl. VI i Aleksandra Ciruszys z kl. IV.

  Maciek zdobył  III miejsce za recytację wiersza Marii Przybylskiej „Nauczmy się od papieża”, a Ola otrzymała  wyróżnienie za recytację wiersza „Pielgrzym świata” tej samej autorki.

   Serdecznie gratulujemy Oli i Maćkowi sukcesów i zachęcamy do rozwijania talentu.

  Gminny Konkurs Historyczny w Netcie

  17 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie odbył się II Gminny Konkurs Historyczny pod hasłem „Znamy Patronów Naszych Szkół”. Zmagania obejmowały przygotowanie prac plastycznych oraz sprawdzały znajomość wiedzy na tematy związane z Sybirakami i historią Szkoły w Netcie. W części wiedzowej naszą szkołę reprezentowały: Julia Galicka z kl. V i Paulina Kolęda z kl. VI. Obie uczennice wykazały się  bogatą wiedzą, a Paulinka  zajęła III miejsce. Weronika Masłowska i Klaudia Wałejko przygotowały prace plastyczne o Syberii. Otrzymały dyplomy za udział w konkursie.

  Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zachęcamy do pogłębiania wiedzy na temat patronów naszych szkół.

  Gminny Konkurs Szkół Podstawowych „Mistrz  Ortografii”

  W dniu  21 lutego 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie odbył się Gminny Konkurs o miano „Mistrza Ortografii” uczniów kl. IV – VI  szkół podstawowych z gminy Augustów. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowały: Natalia Ostrokołowicz z kl. VI, Julia Galicka z kl. V i Aleksandra Ciruszys z kl. IV.  Wszystkie uczestniczki wróciły zadowolone z dyplomami i nagrodami. Szczególnym powodem do radości było zajęcie II miejsca wśród uczniów kl. IV przez Olę i III miejsca  wśród uczniów  kl. V przez Julkę.

  Gratulujemy dziewczynkom i cieszymy się z ich sukcesów.


   Laureaci konkursu ortograficznego "O żółtą żabkę"
  W szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie odbył się 11 marca 2013 r. konkurs ortograficzny, w którym swoje umiejętności zmierzyli uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych Gminy Augustów.
  Mistrzem ortografii Gminy Augustów  w kategorii klas trzecich została uczennica naszej szkoły Aleksandra Ciruszyc.

  Jakub Zawieja zajął tgrzecie miejsce w kategorii uczniów klas drugich.
  Gratulujemy!!!!

  Gminny Konkurs Matematyczny

  Dnia 14.06.2012 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Matematycznym "Dobry Matematyk", zorganizowanym w Zespole Szkół im. Gen. I. Prądzynskiego w Białobrzegach.
   Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz pamięci, poprawianie koncetracji, rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

  Uczniowie naszej szkoły wypadli rewelacyjnie:
  - Patryk Galicki zajął I-sze miejsce w kategorii klas trzecich
  - Ewelina Ostrokołowicz zajęła II-gie miejsce w kategorii klas drugich
  - Bartosz Kotarski zajął II-gie miejsce w kategorii klas szóstych

  BRAWO!!!
   

   


   

  Gminny Konkurs"Wszystko wiem"

  Dnia 6.06.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie odbył się XV konkurs o miano Małego Omnibusa Gminy Augustów 2012.
  W konkursie brały udział dzieci z klas 0-III. Zawody były rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych:
  - dzieci z oddziałow przedszkolnych Patryk Galicki Sebastian Galicki Mateusz Kowalewski
  - uczniowie kl. I
  - uczniowie kl. II
  - uczniowie kl. III
  Dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiadały ustnie na wylosowane pytania.
  W tej kategorii II-gie miejsce zajął SEBASTIAN GALICKI  z naszej szkoły.
  Uczniowie klas I-III pisali testy wiedzowe.

  Po dogrywce, Małym Omnibusem Klas Pierwszych Gminy Augustów został uczeń naszej szkoły MATEUSZ KOWALEWSKI!
  W rywalizacji klas III zwyciężył również uczeń SP Jabłońskie PATRYK GALICKI.
  BRAWO!!!
  GRATULUJEMY!!!


   

    


   
  Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich