Nowości


Dane do faktur VAT

Dane do faktur VAT

W związku z centralizacją podatku VAT prosimy o wpisywanie następujących danych do prawidłowego wystawiania faktur VAT z dniem 01.01.2017 r.

NABYWCA (organ prowadzący):

Nazwa: Gmina Augustów

Adres: ul. Wojska Polskiego 51 poczta: 16-300 Augustów

NIP: 846-15-95-610

ODBIORCA:

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszynskiego w Jabłońskich

Adres: Jabłońskie 25  poczta: 16-300 Augustów

NIP: 846-14-76-615

ADRES FAKTURY:

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszynskiego w Jabłońskich

Adres: Jabłońskie 25  poczta: 16-300 Augustów

NIP: 846-14-76-615

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich