Nowości


Historia

Użytkownicy Online: 1
 

Historia

Szkoła Podstawowa im. Stefanan kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich znajduje się w północnej częsci Gminy Augustów.

Po II wojnie światowej aż do 1969 r. szkoła mieściła się w budynkach prywatnych. Obecny budynek szkolny zaczęto budować w 1968 r., a oddano do użytku w październiku 1969 r. W tym okresie szkoła w Jabłońskich była jedną z najnowocześniejszych placówek w powiecie augustowskim. Posiadała ładny, nowy budynek, centralne ogrzewanie, wewnętrzne toalety, dwa mieszkania dla nauczycieli.

Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłońskich piastowali:

  • Janina Galicka /1950 - 1955 r/
  • Stanisław Święcicki /1955 - 1960 r/
  • Janina Galicka /1960 - 1962 r/
  • Romuald Dobkowski /1962 - 1991 r/
  • Waldemar Złotkowski /1991 - 1996 r/
  • Irena Kopiczko /1996 - 2001 r/

Od 1 września 2001 r. dyrektorem placówki jest mgr Helena Alina Szczytko. Obecnie szkoła prowadzi nauczanie w siedmiu oddziałach (w tym oddział przedszkolny). Zatrudnionych jest 11 nauczycieli i jedna woźna.

Od dn. 01.01. 1999 r. organem prowadzącym jest Gmina Augustów.

Na podstawie uchwały z dn. 27 sierpnia 2004 r. Rada Gminy Augustów nadała Szkole Podstawowej w Jabłońskich imię Stefan kardynała Wyszyńskiego.

W roku 2009 przeprowadzony zostal remont generalny budynku. Położono nowy dach (powstał strych, którego do tej pory nie było), wymieniono wszystkie drewniane okna na plastikowe. Ocieplono i pomalowano budynek szkoły tworząc nową elewację.

 

Budynek szkoły po zmianie dachu, stolarki okiennej i odnowieniu elewacji z ociepleniem.
 
 

Budynek szkoły przed generalnym remontem.
 

Pracownia komputerowa, Izba Pamięci im. Stefana kardynała Wyszyńskiego
 

Uroczystość nadania imienia w  2004 r.

Sztandar szkoły

 

Tablica pamiątkowa
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich