Nowości


Imprezy, uroczystości

                  Użytkownicy Online: 1

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

W kinie "Iskra" oraz na wystawie w Bibliotece Miejskiej (3 marca 2020 r.)

             

Ślubowanie pierwszoklasistów 2019 r.

Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści, zanim zostali pasowani, musieli wykazać się wiedzą i różnorodnymi umiejętnościami oraz zdać poważny egzamnin przygotowany przez Króla Kredkosa i jego małżonkę oraz przybocznych Gwardzistów z Królestwa Kredkolandii. Następnie odbyło się uroczyste przyrzeczenie uczniów na Sztandar Szkoły, a pani Dyrektor Helena Alina Szczytko dokonała aktu pasowania na ucznia. Nad przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni klasy pierwszej Marzenna Siedlecka. Po złożeniu życzeń i gratulacji przez starszych uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Tekst: Marzenna Siedlecka

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 
12

"Szkoła do hymnu" 08.11.2019 r.

 
12


 

15 lat minęło…

4 października 2019 r. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich świętowała  15-lecie  nadania imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce, którą celebrował  w imieniu Biskupa  EłckiegoJerzego Mazura ks. dr Wojciech Kotarski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły p. Helena Alina Szczytko serdecznie powitała licznie przybyłych gości. W swoim przemówieniu nawiązała do historii i dorobku szkoły. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

            W kolejnej części uczniowie naszej szkoły przestawili spektakl teatralny pt. „Czas uleczyć miłością”. Była to wspaniała lekcja miłości głoszona słowami aktora grającego rolę Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz innych uczestników występu, którzy pięknym śpiewem i recytacją oddali tło epoki, w której żył nasz Patron.

            Następnie odbyły się wystąpienia  zaproszonych   gości, którzy  w swoich przemówieniach wyrażali uznanie dla prowadzonej w naszej szkole działalności dydaktyczno – wychowawczej, podkreślali trafność wyboru kardynała Stefana Wyszyńskiego na Patrona szkoły oraz w wielu ciepłych słowach wypowiadali się na temat organizacji tego jubileuszu.

            Po powrocie do szkoły delegacje Urzędu Gminy Augustów, dyrektorów szkół Gminy Augustów oraz naszej szkoły złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową  poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli eksponaty i prezentacje o Patronie szkoły umieszczone w Izbie Pamięci oraz dokonali pamiątkowych  wpisów w kronice szkolnej.

            Na zakończenie odbył się poczęstunek. Wszyscy uczestnicy zostali też obdarowani okolicznościowymi pamiątkami związanymi z jubileuszem szkoły.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły przebiegały w szczególnie podniosłej atmosferze, bowiem dzień wcześniej 3 października Papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do rychłej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cała społeczność szkolna jest niezmiernie wdzięczna Papieżowi za zatwierdzenie cudu naszego Patrona. Cieszymy się, że wkrótce odbędzie beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia.

             Dziękujemy również  wszystkim naszym drogim sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

Sponsorami uroczystości byli: 

Agromat Janówka - Eugeniusz Kozłowski, Waldemar Kozłowski

OSK LEWAR - Krzysztof Łazarski

Bank Spółdzielczy - Janusz Rułkowski

Biuro Usług Turystycznych ŻakTourist – Jerzy Biedulewicz

* Transdźwig Zawadzcy - Mirosław Zawadzki

* Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Augustowie- Emilia Szyperek

Opracowała: Alicja Trocka 

 
12


 

Inauguracja r.szk. 2019/2020

 

Zakończenie r.szk. 2018/2019

 

Dzień Rodziny 2019 r.

 

228 Rocznica Konstytucji 3-Maja

 

Dzień Katyński

9 kwietnia 2019 r. po raz kolejny uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. W 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Tuż przed szkoła został posadzony Dąb Pamięci poświęcony wybranemu bohaterowi katyńskiemu, pilotowi porucznikowi Zenonowi Milanowskiemu. Co roku oddajemy hołd pomordowanym, aby pamięć o naszych Bohaterach, ofiarach stalinowskiego totalitaryzmu była wieczna…

Katyń to symbol śmierci polskich oficerów, policjantów, lekarzy, urzędników administracji państwowej, naukowców, duchownych zamordowanych przez sowieckie NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) wiosną 1940 roku. Ich szczątki spoczywają w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych nieznanych dotąd miejscach sowieckiej ziemi. Katyń to rana głęboko tkwiąca w sercach i umysłach wielu tysięcy polskich rodzin dotkniętych tą narodową tragedia, jaka wydarzyła się w okresie II wojny światowej. Katyń to słowo przez wiele lat zakazane, okryte tajemnicą, powodujące wiele żalu i goryczy.

Młodzież z kl. VII pod opieką p. Alicji Trockiej i p. Aliny Kotarskiej przygotowała montaż słowno – muzyczny przepojony uczuciami patriotyzmu i hołdu składanego ofiarom katyńskim.

Następnie p. Dyrektor w swoim przemówieniu, nawiązując do treści przekazanych w części artystycznej, podkreśliła, iż naszym zadaniem jest pamięć o ofiarach katyńskich. W dalszych słowach nawiązała do katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010r.

Dzień Babci i Dziadka 2019

 

Choinka 2019

 
12

100 lat Niepodległej

Wielkie Świętowanie

Dzień 9 listopada 2018 r. był w naszej szkole zwieńczeniem działań ukierunkowanych na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wcześniej szkoła została pięknie udekorowana w biało–czerwone barwy. Na tę okazję została też przygotowana prezentacja graficzna pod hasłem: „100 Lat Niepodległej Polski” przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historyczne z tego okresu.      

Dzień ten rozpoczęło spotkanie uczniów ze „Świadkiem historii” – p. Władysławą Liżewską, mieszkanką pobliskiej miejscowości – Swobody. Pani Władysława, mówiąc gwarą suwalską, podzieliła się swoimi wspomnieniami z lat dziecięcych przypadających na czasy II wojny światowej. Opowiedziała o ofiarach i zniszczeniach spowodowanych przez okupantów. W dalszej części spotkania przybliżyła uczniom życie na wsi w czasach powojennych. Przedstawiła zajęcia ludności wiejskiej i sposoby spędzania czasu wolnego. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowiadania seniorki.

Następnie odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Były to występy solistów i grup wokalnych. Potem uczniowie wykonali „Łańcuszek biało–czerwonych serc dla Ojczyzny”. Został on umieszczony na korytarzu szkolnym i na długo będzie stanowić jego dekorację.

Przyszedł czas na ogłoszenie werdyktu jury konkursu muzycznego. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i dyplomy, a najlepsi zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. W dalszej części uroczystości odbył się śpiew pieśni patriotycznych.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta akademia. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły o godz. 11.11 odbyło się wspólne śpiewanie hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób wzięliśmy udział w akcji: „Rekord dla Niepodległej”.

Następnie uczniowie kl. V i VI podczas inscenizacji przedstawili okoliczności utraty niepodległości przez Polsce, a później kolejne próby walki o niepodległość aż do szczęśliwego momentu odzyskania niepodległości. Potem p. Dyrektor podziękowała uczniom za piękną grę aktorską i podkreśliła, jak ważnym wydarzeniem było odzyskanie niepodległości dla Polaków.

Ostatnim punktem uroczystości była bardzo pomysłowa impreza na hasło. Poszczególne klasy otrzymały do wykonania określone zadania, by później spotkać się w jednej sali i uczestniczyć w tak przygotowanej imprezie. Zadania zostały wykonane perfekcyjnie. Wszyscy spotkali się w  klasie udekorowanej w biało–czerwonych barwach. Na środku znajdował się stół nakryty biało-czerwonym obrusem z zastawą i potrawami w barwach narodowych. Klasa VIII przedstawiła przygotowaną prezentację multimedialną o życiu bohatera tego dnia - Józefa Piłsudskiego.

Cieszymy się, że możemy żyć w wolnej Polsce.

Alicja Trocka

 
12

 
12

XIV Rocznica Nadania Imienia Szkole

To już XIV rocznica nadania naszej szkole imienia Stefana kardynała Wyszynskiego.
W tym roku naszej pracy patronuje III-cie przykazanie ks. kardynała: "Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem".

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Eryka Szamatowicza.

Akademię poświęconą Prymasowi przygotowały klasy IV-VIII pod opieką pań Alicji Trockiej i Aliny Kotarskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście: wójt Gminy Augustów - p. Zbigniew Buksiński, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów - p. janusz Wierzbicki, proboszcz parafii Janówka - ks. prałat Wacław Iżbicki, inspektor d/s oświaty Gminy Augustów - p. Zuzanna Rogucka, prezesi Ochotniczej Straży Pożarnej - p. Leszek Zysko i p. Adam Zysko, p. Teresa Bartoszewicz - emerytowana nauczycielka, p. Danuta Kulbacka - radna Gminy Augustów. p. Bogdan Kowalewski - sołtys naszej wsi oraz rodzice.

 
 

Ślubowanie klasy pierwszej - 8 listopada 2017 r.

Jak oni ślubują!

Dzisiaj pierwszacy przystąpili do egzaminu na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły. Na uroczystość przybyły takie osobistości jak: „Dorota Zawadzka” – Super Niania, „Magda Gessler” – znawczyni kuchni i dobrego smaku, „Komendant Główny Policji” oraz „Generał Straży Pożarnej”. Komisja w/w składzie stawiała pierwszakom coraz to inne zadania dotyczące właściwego zachowania w klasie, bezpieczeństwa, znajomości liter, zasad zdrowego odżywiania. Dzieci prezentowały swoje umiejętności i zachwycały Komisję. W efekcie pierwszaki zdały egzamin. Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Po tej deklaracji Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania, a wychowawczyni p. Aneta Zarzecka wręczyła pamiątkowe dyplomy. Popłynęły życzenia od klasy III, Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców. Dzień pełen wrażeń zakończył pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.

Aneta Zarzecka

 

XIII Rocznica Nadania Imienia -  6 października 2017 - Święto Szkoły 


Prace nagrodzone w konkursie literackim

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/17

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W tym dniu już po raz siódmy uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Tradycja ta została zapoczątkowana w momencie przystąpienia szkoły do programu „Katyń – oclić od zapomnienia” w r. 2010. Wówczas został posadzony Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Zenonowi Milanowskiemu, zamordowanemu przez NKWD w 1940 r.

Uczniowie, w słowach pięknej recytacji, przypomnieli fakty dotyczące tej strasznej zbrodni. Deklamując poezję wprowadzili nastrój zadumy i refleksji nad tym wydarzeniem.

Dzień 10 kwietnia to również rocznica tragedii smoleńskiej. Pani Dyrektor we wzruszających słowach przypomniała, że w tym dniu, w katastrofie lotniczej zginęła większość naszej ówczesnej elity państwowej. Delegacja najważniejszych osób w kraju podróżowała do Katynia, aby upamiętnić rocznicę zbrodni katyńskiej. Niestety, podobnie jak ci, którym chcieli tam oddać hołd – wszyscy zginęli. „Naród, który nie pamięta swojej historii traci tożsamość” – tym cytatem p. Dyrektor podsumowała całość uroczystości.

Alicja Trocka, Halina Masztalerz

 

Choinka 2017 r.

 

Dzień Babci i Dziadka 2017 r. 

 
 

Wigilia 2016 r.

 

98 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2016

 

XII Rocznica Nadania Imienia

 
12

Marsz Pamięci Sybiru  Białystok 2016

 

225 Rocznica Konstytucji 3 Maja

Zdjęcia A. Zarzecka i E.Rudziewicz

 

1050 Rocznica Chrztu Polski

 

Obchody 76 Rocznicy Zbrodni Katynskiej

 

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

Pierwszy Dzień Wiosny 2016

 

Choinka 2016 r.

Zdjęcia : Ewa Rudziewicz

 

 
12

Ślubowanie 2015 r.

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 

11 listopada 2015 r.

 

Wyjazd edukacyjny do Ełku

Zdjęcia: Anna Makar

 
12

Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 

Dzień Ziemi 2015 "Z energią zmieńmy źródła"

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 
12

Obchody 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 

Zdjęcia: H. Masztalerz

Uroczystości w Sejnach z okazji 75 Rocznicy największych masowych wywózek na Sybir oraz 73 Rocznicy powstania Armii Krajowej

Zdjęcia: Alicja Trocka

 

 

Choinka 2015

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 

Ślubowanie pierwszoklasistów A.D. 2014

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

 
12

11 listopada 2014 r.

 

Festyn Rodzinny 2014

Jabłońskie, dn. 04 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z działań profilaktycznych czyli festynu ,

 zawierającego elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej  pod hasłem „ Bawimy się zdrowo, bezpiecznie i kolorowo”

przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Jabłońskich.

  Festyn odbył się 2 czerwca 2014 r. w budynku szkoły. Wzięli nim udział rodzice,   uczniowie i nauczyciele.

 Impreza miała na celu:

- poznanie czynników, korzystnie wpływających na rozwój i zdrowie człowieka,

- kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia,

- nabywanie umiejętności spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- nabycie informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, narkotyki, dopalacze),

- podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków odurzających w tym mówienia „nie”,

- integracja pokoleniowa członków rodzin i znajomych podczas wspólnych zabaw.

    Festyn składał się z trzech  części, a mianowicie:

-część artystyczna i wręczenie upominków wykonanych własnoręcznie przez uczniów,

- słodki poczęstunek

- konkurencje rodzinne i indywidualne -  współzawodnictwo

   Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, wykonywali zadania sportowe, zmagali się z ciekawymi zadaniami  na czas, którym bardzo często towarzyszyło wiele humoru, układali hasła antyalkoholowe i antynikotynowe, przy muzyce relaksacyjnej wykonywali sukienkę dla mamy a następnie koszulę dla taty. Odbyły się również konkursy sprawdzające czy rodzice znają swoje dzieci a dzieci rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja polegająca na fantazyjnym modelowaniu balonów. Wszyscy uczestniczyli w pląsach i tańcach integracyjnych .

Turniej zakończyła ewaluacja, polegająca na właściwym wyborze odpowiednich rzeczy do pojemników z napisami „ zdrowie”, „choroba”. Nikt z zawodników, pomimo szybkiego tempa nie popełnił błędu, a to oznacza, że temat jest znany i bliski.

  Całej zabawie towarzyszył dobry  humor .   Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagrodę. Nagrodami były skakanki, piłki, rakietki i inne przedmioty sportowe, a szczęście decydowało, kto co zdobył.

                                                                  Teresa Kozłowska

                                                       Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 

  Pielgrzymka do Częstochowy - maj 2014

 

 

Dzień Babci i Dziadka 2014 r.

Zdjęcia : Ewa Rudziewicz

 

Wigilia 2013

 


Ślubowanie Pierwszoklasistów 2013

 
12

95 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

XIII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Gallery Error

   
   
  Festyn Rodzinny 2013
  Dzień Babci i Dziadka 2013
   
   

  Gminny Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej

  Niech ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas.

  Niech piękne Bożonarodzeniowe Święta, wszystkim niosą betlejemski blask”.

  Takie motto przyświecało organizatorkom Gminnego Konkursu Piosenki Świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej „Białe Święta” w  Szkole Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich. Konkurs zorganizowały panie Elżbieta Złotkowska i Marzenna Siedlecka.

  Do udziału w konkursie uczniowie przystąpili w dwóch kategoriach : dzieci z klas „0” oraz uczniowie klas I-III.  Uczestnicy konkursu zaprezentowali wspaniałe interpretacje znanych kolęd i piosenek bożonarodzeniowych. Jury w skład którego wchodzili nauczyciele z poszczególnych szkół miało trudne zadanie, ponieważ poziom był bardzo wyrównany. Oceniano według następujących kryteriów: dobór repertuaru, walory głosowe, ogólne wrażenie artystyczne. Po burzliwej naradzie jury przyznało dyplom i nagrody następującym duetom oraz solistom:

   W kategorii klas „0”

  I miejsce: Julia Smoleńska i Alicja Ignatowska ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

  II miejsce: Karolina Jabłońska i Matylda Poźniak ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

  III miejsce: Julia Danowska  ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

  W kategorii klas I-III

  I miejsce: Oliwia Poniatowska i Damian Kamiński ze Szkoły Podstawowej im .Armii Krajowej w Janówce                    

  II miejsce: Martyna Malinowska i Magdalena Zawadzka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie

  III miejsce: Agnieszka Ostrokołowicz i Dawid Kuprewicz ze Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich         oraz  Martyna Jabłońska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy.
   Zwycięzcom gratulujemy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dziękujemy wszystkim za dostarczenie wspaniałych przeżyć i wielu emocji.. Najważniejsze jednak było to, że w tym dniu cała szkoła rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. Każdy mógł zanucić kolędę i poczuć atmosferę świąt.

   Zredagowała: Marzenna Siedlecka.
  Zdjęcia : Aneta Zarzecka

   
  12

  94 Rocznica Odzyskania Niepodległości
   

  VIII Rocznica Nadania Imienia

  Gallery Error

    

   26 Maja - Dzień Matki
    

   Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
    

   Obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia
    
    

   22 listopada uczniowie klasy pierwszej w obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie.
    

    


    
   12

    

       Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich