Nowości


Imprezy, uroczystości

                  Użytkownicy Online: 1

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

   

  W kinie "Iskra" oraz na wystawie w Bibliotece Miejskiej (3 marca 2020 r.)

               

  Ślubowanie pierwszoklasistów 2019 r.

  Dzisiaj odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści, zanim zostali pasowani, musieli wykazać się wiedzą i różnorodnymi umiejętnościami oraz zdać poważny egzamnin przygotowany przez Króla Kredkosa i jego małżonkę oraz przybocznych Gwardzistów z Królestwa Kredkolandii. Następnie odbyło się uroczyste przyrzeczenie uczniów na Sztandar Szkoły, a pani Dyrektor Helena Alina Szczytko dokonała aktu pasowania na ucznia. Nad przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni klasy pierwszej Marzenna Siedlecka. Po złożeniu życzeń i gratulacji przez starszych uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców wykonano pamiątkowe zdjęcie.

  Tekst: Marzenna Siedlecka

  Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

   
  12

  "Szkoła do hymnu" 08.11.2019 r.

   
  12


    

   15 lat minęło…

   4 października 2019 r. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich świętowała  15-lecie  nadania imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce, którą celebrował  w imieniu Biskupa  EłckiegoJerzego Mazura ks. dr Wojciech Kotarski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego.

   Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły p. Helena Alina Szczytko serdecznie powitała licznie przybyłych gości. W swoim przemówieniu nawiązała do historii i dorobku szkoły. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

               W kolejnej części uczniowie naszej szkoły przestawili spektakl teatralny pt. „Czas uleczyć miłością”. Była to wspaniała lekcja miłości głoszona słowami aktora grającego rolę Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz innych uczestników występu, którzy pięknym śpiewem i recytacją oddali tło epoki, w której żył nasz Patron.

               Następnie odbyły się wystąpienia  zaproszonych   gości, którzy  w swoich przemówieniach wyrażali uznanie dla prowadzonej w naszej szkole działalności dydaktyczno – wychowawczej, podkreślali trafność wyboru kardynała Stefana Wyszyńskiego na Patrona szkoły oraz w wielu ciepłych słowach wypowiadali się na temat organizacji tego jubileuszu.

               Po powrocie do szkoły delegacje Urzędu Gminy Augustów, dyrektorów szkół Gminy Augustów oraz naszej szkoły złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową  poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli eksponaty i prezentacje o Patronie szkoły umieszczone w Izbie Pamięci oraz dokonali pamiątkowych  wpisów w kronice szkolnej.

               Na zakończenie odbył się poczęstunek. Wszyscy uczestnicy zostali też obdarowani okolicznościowymi pamiątkami związanymi z jubileuszem szkoły.

   Tegoroczne obchody Święta Szkoły przebiegały w szczególnie podniosłej atmosferze, bowiem dzień wcześniej 3 października Papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do rychłej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cała społeczność szkolna jest niezmiernie wdzięczna Papieżowi za zatwierdzenie cudu naszego Patrona. Cieszymy się, że wkrótce odbędzie beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia.

                Dziękujemy również  wszystkim naszym drogim sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

   Sponsorami uroczystości byli: 

   Agromat Janówka - Eugeniusz Kozłowski, Waldemar Kozłowski

   OSK LEWAR - Krzysztof Łazarski

   Bank Spółdzielczy - Janusz Rułkowski

   Biuro Usług Turystycznych ŻakTourist – Jerzy Biedulewicz

   * Transdźwig Zawadzcy - Mirosław Zawadzki

   * Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Augustowie- Emilia Szyperek

   Opracowała: Alicja Trocka 

    
   12


    

   Inauguracja r.szk. 2019/2020

     

    Zakończenie r.szk. 2018/2019

      

     Dzień Rodziny 2019 r.

       

      228 Rocznica Konstytucji 3-Maja

        

       Dzień Katyński

       9 kwietnia 2019 r. po raz kolejny uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. W 2010 r. nasza szkoła przystąpiła do programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Tuż przed szkoła został posadzony Dąb Pamięci poświęcony wybranemu bohaterowi katyńskiemu, pilotowi porucznikowi Zenonowi Milanowskiemu. Co roku oddajemy hołd pomordowanym, aby pamięć o naszych Bohaterach, ofiarach stalinowskiego totalitaryzmu była wieczna…

       Katyń to symbol śmierci polskich oficerów, policjantów, lekarzy, urzędników administracji państwowej, naukowców, duchownych zamordowanych przez sowieckie NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) wiosną 1940 roku. Ich szczątki spoczywają w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych nieznanych dotąd miejscach sowieckiej ziemi. Katyń to rana głęboko tkwiąca w sercach i umysłach wielu tysięcy polskich rodzin dotkniętych tą narodową tragedia, jaka wydarzyła się w okresie II wojny światowej. Katyń to słowo przez wiele lat zakazane, okryte tajemnicą, powodujące wiele żalu i goryczy.

       Młodzież z kl. VII pod opieką p. Alicji Trockiej i p. Aliny Kotarskiej przygotowała montaż słowno – muzyczny przepojony uczuciami patriotyzmu i hołdu składanego ofiarom katyńskim.

       Następnie p. Dyrektor w swoim przemówieniu, nawiązując do treści przekazanych w części artystycznej, podkreśliła, iż naszym zadaniem jest pamięć o ofiarach katyńskich. W dalszych słowach nawiązała do katastrofy smoleńskiej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010r.

       Dzień Babci i Dziadka 2019

         

        Choinka 2019

         
        12

        100 lat Niepodległej

        Wielkie Świętowanie

        Dzień 9 listopada 2018 r. był w naszej szkole zwieńczeniem działań ukierunkowanych na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wcześniej szkoła została pięknie udekorowana w biało–czerwone barwy. Na tę okazję została też przygotowana prezentacja graficzna pod hasłem: „100 Lat Niepodległej Polski” przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historyczne z tego okresu.      

        Dzień ten rozpoczęło spotkanie uczniów ze „Świadkiem historii” – p. Władysławą Liżewską, mieszkanką pobliskiej miejscowości – Swobody. Pani Władysława, mówiąc gwarą suwalską, podzieliła się swoimi wspomnieniami z lat dziecięcych przypadających na czasy II wojny światowej. Opowiedziała o ofiarach i zniszczeniach spowodowanych przez okupantów. W dalszej części spotkania przybliżyła uczniom życie na wsi w czasach powojennych. Przedstawiła zajęcia ludności wiejskiej i sposoby spędzania czasu wolnego. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowiadania seniorki.

        Następnie odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Były to występy solistów i grup wokalnych. Potem uczniowie wykonali „Łańcuszek biało–czerwonych serc dla Ojczyzny”. Został on umieszczony na korytarzu szkolnym i na długo będzie stanowić jego dekorację.

        Przyszedł czas na ogłoszenie werdyktu jury konkursu muzycznego. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i dyplomy, a najlepsi zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. W dalszej części uroczystości odbył się śpiew pieśni patriotycznych.

        O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta akademia. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły o godz. 11.11 odbyło się wspólne śpiewanie hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób wzięliśmy udział w akcji: „Rekord dla Niepodległej”.

        Następnie uczniowie kl. V i VI podczas inscenizacji przedstawili okoliczności utraty niepodległości przez Polsce, a później kolejne próby walki o niepodległość aż do szczęśliwego momentu odzyskania niepodległości. Potem p. Dyrektor podziękowała uczniom za piękną grę aktorską i podkreśliła, jak ważnym wydarzeniem było odzyskanie niepodległości dla Polaków.

        Ostatnim punktem uroczystości była bardzo pomysłowa impreza na hasło. Poszczególne klasy otrzymały do wykonania określone zadania, by później spotkać się w jednej sali i uczestniczyć w tak przygotowanej imprezie. Zadania zostały wykonane perfekcyjnie. Wszyscy spotkali się w  klasie udekorowanej w biało–czerwonych barwach. Na środku znajdował się stół nakryty biało-czerwonym obrusem z zastawą i potrawami w barwach narodowych. Klasa VIII przedstawiła przygotowaną prezentację multimedialną o życiu bohatera tego dnia - Józefa Piłsudskiego.

        Cieszymy się, że możemy żyć w wolnej Polsce.

        Alicja Trocka

         
        12

         
        12

        XIV Rocznica Nadania Imienia Szkole

        To już XIV rocznica nadania naszej szkole imienia Stefana kardynała Wyszynskiego.
        W tym roku naszej pracy patronuje III-cie przykazanie ks. kardynała: "Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem".

        Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Eryka Szamatowicza.

        Akademię poświęconą Prymasowi przygotowały klasy IV-VIII pod opieką pań Alicji Trockiej i Aliny Kotarskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście: wójt Gminy Augustów - p. Zbigniew Buksiński, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów - p. janusz Wierzbicki, proboszcz parafii Janówka - ks. prałat Wacław Iżbicki, inspektor d/s oświaty Gminy Augustów - p. Zuzanna Rogucka, prezesi Ochotniczej Straży Pożarnej - p. Leszek Zysko i p. Adam Zysko, p. Teresa Bartoszewicz - emerytowana nauczycielka, p. Danuta Kulbacka - radna Gminy Augustów. p. Bogdan Kowalewski - sołtys naszej wsi oraz rodzice.

          
          

         Ślubowanie klasy pierwszej - 8 listopada 2017 r.

         Jak oni ślubują!

         Dzisiaj pierwszacy przystąpili do egzaminu na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły. Na uroczystość przybyły takie osobistości jak: „Dorota Zawadzka” – Super Niania, „Magda Gessler” – znawczyni kuchni i dobrego smaku, „Komendant Główny Policji” oraz „Generał Straży Pożarnej”. Komisja w/w składzie stawiała pierwszakom coraz to inne zadania dotyczące właściwego zachowania w klasie, bezpieczeństwa, znajomości liter, zasad zdrowego odżywiania. Dzieci prezentowały swoje umiejętności i zachwycały Komisję. W efekcie pierwszaki zdały egzamin. Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Po tej deklaracji Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania, a wychowawczyni p. Aneta Zarzecka wręczyła pamiątkowe dyplomy. Popłynęły życzenia od klasy III, Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców. Dzień pełen wrażeń zakończył pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.

         Aneta Zarzecka

           

          XIII Rocznica Nadania Imienia -  6 października 2017 - Święto Szkoły 


          Prace nagrodzone w konkursie literackim


          Zakończenie roku szkolnego 2016/17

            

           Święto Konstytucji 3 Maja

             

            Rocznica Zbrodni Katyńskiej

            W tym dniu już po raz siódmy uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Tradycja ta została zapoczątkowana w momencie przystąpienia szkoły do programu „Katyń – oclić od zapomnienia” w r. 2010. Wówczas został posadzony Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Zenonowi Milanowskiemu, zamordowanemu przez NKWD w 1940 r.

            Uczniowie, w słowach pięknej recytacji, przypomnieli fakty dotyczące tej strasznej zbrodni. Deklamując poezję wprowadzili nastrój zadumy i refleksji nad tym wydarzeniem.

            Dzień 10 kwietnia to również rocznica tragedii smoleńskiej. Pani Dyrektor we wzruszających słowach przypomniała, że w tym dniu, w katastrofie lotniczej zginęła większość naszej ówczesnej elity państwowej. Delegacja najważniejszych osób w kraju podróżowała do Katynia, aby upamiętnić rocznicę zbrodni katyńskiej. Niestety, podobnie jak ci, którym chcieli tam oddać hołd – wszyscy zginęli. „Naród, który nie pamięta swojej historii traci tożsamość” – tym cytatem p. Dyrektor podsumowała całość uroczystości.

            Alicja Trocka, Halina Masztalerz

              

             Choinka 2017 r.

               

              Dzień Babci i Dziadka 2017 r. 

                
                

               Wigilia 2016 r.

                 

                98 Rocznica Odzyskania Niepodległości

                  

                 Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2016

                   

                  XII Rocznica Nadania Imienia

                   
                  12

                  Marsz Pamięci Sybiru  Białystok 2016

                    

                   225 Rocznica Konstytucji 3 Maja

                   Zdjęcia A. Zarzecka i E.Rudziewicz

                     

                    1050 Rocznica Chrztu Polski

                      

                     Obchody 76 Rocznicy Zbrodni Katynskiej

                       

                      Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

                      Pierwszy Dzień Wiosny 2016

                        

                       Choinka 2016 r.

                       Zdjęcia : Ewa Rudziewicz

                        

                        
                       12

                       Ślubowanie 2015 r.

                       Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

                         

                        11 listopada 2015 r.

                          

                         Wyjazd edukacyjny do Ełku

                         Zdjęcia: Anna Makar

                          
                         12

                         Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi

                         Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

                           

                          Dzień Ziemi 2015 "Z energią zmieńmy źródła"

                          Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

                           
                          12

                          Obchody 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

                            

                           Zdjęcia: H. Masztalerz

                           Uroczystości w Sejnach z okazji 75 Rocznicy największych masowych wywózek na Sybir oraz 73 Rocznicy powstania Armii Krajowej

                           Zdjęcia: Alicja Trocka

                            

                             

                            Choinka 2015

                            Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

                              

                             Ślubowanie pierwszoklasistów A.D. 2014

                             Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

                              
                             12

                             11 listopada 2014 r.

                               

                              Festyn Rodzinny 2014

                              Jabłońskie, dn. 04 czerwca 2014 r.

                              Sprawozdanie z działań profilaktycznych czyli festynu ,

                               zawierającego elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej  pod hasłem „ Bawimy się zdrowo, bezpiecznie i kolorowo”

                              przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Jabłońskich.

                                Festyn odbył się 2 czerwca 2014 r. w budynku szkoły. Wzięli nim udział rodzice,   uczniowie i nauczyciele.

                               Impreza miała na celu:

                              - poznanie czynników, korzystnie wpływających na rozwój i zdrowie człowieka,

                              - kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia,

                              - nabywanie umiejętności spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób,

                              - rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

                              - nabycie informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, narkotyki, dopalacze),

                              - podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków odurzających w tym mówienia „nie”,

                              - integracja pokoleniowa członków rodzin i znajomych podczas wspólnych zabaw.

                                  Festyn składał się z trzech  części, a mianowicie:

                              -część artystyczna i wręczenie upominków wykonanych własnoręcznie przez uczniów,

                              - słodki poczęstunek

                              - konkurencje rodzinne i indywidualne -  współzawodnictwo

                                 Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, wykonywali zadania sportowe, zmagali się z ciekawymi zadaniami  na czas, którym bardzo często towarzyszyło wiele humoru, układali hasła antyalkoholowe i antynikotynowe, przy muzyce relaksacyjnej wykonywali sukienkę dla mamy a następnie koszulę dla taty. Odbyły się również konkursy sprawdzające czy rodzice znają swoje dzieci a dzieci rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konkurencja polegająca na fantazyjnym modelowaniu balonów. Wszyscy uczestniczyli w pląsach i tańcach integracyjnych .

                              Turniej zakończyła ewaluacja, polegająca na właściwym wyborze odpowiednich rzeczy do pojemników z napisami „ zdrowie”, „choroba”. Nikt z zawodników, pomimo szybkiego tempa nie popełnił błędu, a to oznacza, że temat jest znany i bliski.

                                Całej zabawie towarzyszył dobry  humor .   Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagrodę. Nagrodami były skakanki, piłki, rakietki i inne przedmioty sportowe, a szczęście decydowało, kto co zdobył.

                                                                                                Teresa Kozłowska

                                                                                     Koordynator do spraw bezpieczeństwa

                               

                                Pielgrzymka do Częstochowy - maj 2014

                               

                                

                               Dzień Babci i Dziadka 2014 r.

                               Zdjęcia : Ewa Rudziewicz

                                 

                                Wigilia 2013

                                  


                                 Ślubowanie Pierwszoklasistów 2013

                                  
                                 12

                                 95 Rocznica Odzyskania Niepodległości

                                   

                                  XIII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

                                  Gallery Error

                                    
                                    
                                   Festyn Rodzinny 2013
                                   Dzień Babci i Dziadka 2013
                                    
                                     

                                    Gminny Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej

                                    Niech ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas.

                                    Niech piękne Bożonarodzeniowe Święta, wszystkim niosą betlejemski blask”.

                                    Takie motto przyświecało organizatorkom Gminnego Konkursu Piosenki Świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej „Białe Święta” w  Szkole Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich. Konkurs zorganizowały panie Elżbieta Złotkowska i Marzenna Siedlecka.

                                    Do udziału w konkursie uczniowie przystąpili w dwóch kategoriach : dzieci z klas „0” oraz uczniowie klas I-III.  Uczestnicy konkursu zaprezentowali wspaniałe interpretacje znanych kolęd i piosenek bożonarodzeniowych. Jury w skład którego wchodzili nauczyciele z poszczególnych szkół miało trudne zadanie, ponieważ poziom był bardzo wyrównany. Oceniano według następujących kryteriów: dobór repertuaru, walory głosowe, ogólne wrażenie artystyczne. Po burzliwej naradzie jury przyznało dyplom i nagrody następującym duetom oraz solistom:

                                     W kategorii klas „0”

                                    I miejsce: Julia Smoleńska i Alicja Ignatowska ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

                                    II miejsce: Karolina Jabłońska i Matylda Poźniak ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

                                    III miejsce: Julia Danowska  ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

                                    W kategorii klas I-III

                                    I miejsce: Oliwia Poniatowska i Damian Kamiński ze Szkoły Podstawowej im .Armii Krajowej w Janówce                    

                                    II miejsce: Martyna Malinowska i Magdalena Zawadzka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie

                                    III miejsce: Agnieszka Ostrokołowicz i Dawid Kuprewicz ze Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich         oraz  Martyna Jabłońska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy.
                                     Zwycięzcom gratulujemy. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dziękujemy wszystkim za dostarczenie wspaniałych przeżyć i wielu emocji.. Najważniejsze jednak było to, że w tym dniu cała szkoła rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. Każdy mógł zanucić kolędę i poczuć atmosferę świąt.

                                     Zredagowała: Marzenna Siedlecka.
                                    Zdjęcia : Aneta Zarzecka

                                     
                                    12

                                    94 Rocznica Odzyskania Niepodległości
                                      

                                     VIII Rocznica Nadania Imienia

                                     Gallery Error

                                       

                                      26 Maja - Dzień Matki
                                        

                                       Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
                                         

                                        Obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia
                                          
                                          

                                         22 listopada uczniowie klasy pierwszej w obecności całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie.
                                          

                                           


                                           
                                          12

                                            

                                                                                         Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich