Nowości


Katyń

Katyń

Katyń, ocalić od zapomnienia

Celem programu "Katyń... ocalić od zapomnienia jest posadzenie 21 473 Dębów Pamięci na 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb upamiętnia konkretna osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, wg zasady jeden dąb to jedno nazwisko.

Nasaz szkoła wzięła udział w tym programie. W związku z tym przedsięwzięciem zostały przeprowadzone następujące działania:

 - wybraliśmy Bohatera, ktory zginął w Katyniu, a został nim porucznik pilot Zenon Milanowski, urodzony w Augustowie;

 

- zebraliśmy wiadomości z literatury i zdjęcia na temat dramatycznych wydarzeń polskiej historii oraz życia i losów naszego Bohatera;

 - skontaktowaliśmy się z rodziną porucznika Milanowskiego, od której otrzymaliśmy pamiątkowe zdjęcia oraz inne cenne materiały;

 - uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające tragizm tych dni;

 - lekcje historii i godziny wychowawcze zostały poswięcone faktom, ktore miały miejsce w kwietniu 1940 r.;

 - wykonaliśmy gazetki tematyczne i wystawy;

 - opracowaliśmy i wydaliśmy folder informacyjny, ktory otrzymał każdy uczeń naszej szkoły;

 - przygotowaliśmy uroczystą akademię z udziałem rodziny naszego Bohatera.

 - nasze działania uwieńczyło zasadzenie Dębu Pamięci oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dn. 13.04.2010 r., jako złożenie najwyższego hołdu naszemu Bohaterowi.

 

 

 

Posadzenie Dębu PamięciPamiątkowe zdjęcie z Rodziną Bohatera

 

Tablica przy Dębie Pamięci 

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich