Nowości


Zajęcia "Z Komputerem w Przyszłość"

 

Zajęcia "Z Komputerem w Przyszłość"

Zajęcia odbywają się w pracowni internetowej otrzymanej w ramach funduszy EFS.
Uczniowie borący udział w zajęciach mają dobre warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania, selekcjonowania i  informacji z wykorzystaniem Internetu.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań.
Podczas zajęć uczniowie korzystają z drukarek atramentowych i laserowych, skanera. Nauczą się obsługi faxu oraz kserokopiarki (zakup tych urządzeń planujemy w bieżącym półroczu). 
Efekty pracy po I-szym półroczu:
- uczniowie pracują w dobrze wyposażonej i sprawnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu; każdy uczestnik zajęć pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym;
- uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia posiadanych umiejętności jak również zdobywania zupełnie nowych;
- na zajęciach dzieci poznają nowe, praktyczne sposoby wykorzystania programów użytkowych, zasobów internetowych oraz zasady bezpiecznego posługiwania się siecią;
- do realizacji zajęć został zakupiony pakiet programów Edu-Lan oraz duża ilość materiałów biurowych umożliwiających kolorowy wydruk prac, zapisywanie  plików na różnych nośniakach.
  • Nowe menu
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich