Nowości


Magiczna Matematyka


"Magiczna Matematyka"- zajęcia pozalekcyjne  dla najmłodszych

Cel główny zajęć:
Rozwijanie wyobraźni matematycznej, uzdolnień, logicznego myślenia z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych.
Cele programu:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych
- kształcenie wyobraźni geometrycznej w oparciu o ciekawe pomoce dydaktyczne
- zachęcanie do podejmowania róznorodnych działań
- umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami
- doskonalenie sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych, w oparciu o gry dydaktyczne
- ćwiczenie rachunku pamięciowego
- wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny
- doskonalenie umiejetności posługiwania się przyrządami matematycznymi
- zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
- promowanie zajęć jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
- uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wzięcia udziału w konkursach matematycznych
  • Nowe menu
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich