Nowości


Mały Tropiciel


Mały Tropiciel

Cel główny zajęć to rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, w oparciu o materiały i pomoce naukowe (m.in. gry dydaktyczne, atlasy, filmy przyrodnicze, plansze), a także narzędzia niezbędne do obserwacji zjawisk o charakterze przyrodniczym.
Ważnym elementem tych zajęć jest równiez poszerzanie wiadomości na temat ochrony środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych.
Realizację powyższych założeń umożliwiają zajęcia praktyczne związane z obserwacją "materiału przyrodniczego" przez lupę lub mikroskop, a także wykonywanie prostych doświadczeń mających na celu znalezienie odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania.
uczestnicy podczas trwania zajęć będą zbierać okazy roślin, ktore rosną w najbliższym otoczeniu i pogłębiać swoją wiedzę na ich temat.
Wykonają współny zielnik. Ewaluacja zajęć będzie możliwa poprzez przeprowadzenie testów wiedzy.
Cele szczegółowe:
- Rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności ucznia w oparciu o jego zainteresowania przyrodnicze.
- Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i chęci poznawania przyrody.
- Poznawanie różnorodności świata przyrody oraz rozumienia podstawowych zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu.
- Kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec świata roślin i zwierząt.

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich