Nowości


Kids Photography


Kids Photography

Na zajęciach dzieci poznają słownictwo zwiazane z różnymi dziedzinami życia.
Bogate pomoce dydaktyczne ułatwiaja naukę języka i zapamiętywanie słówek.
Na zajęciach fotograficznych uczniowie zapoznaja się z obsługą aparatu oraz podstawowymi technikami robienia zdjęć.
Udział w wycieczkach plenerowych rozwija kreatywność oraz pomysłowość.
  • Nowe menu
Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich