Nowości


Plan lekcji

Plan lekcji

PLAN LEKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W JABŁOŃSKICH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

kl. V

L.p.

Poniedziałek

 Wtorek

 
 

Środa

Czwartek

Piątek

1

informatyka

j. polski

j. polski

matematyka

godz. z wych.

2

historia

j. angielski

w. f.

j. polski

j. polski

3

j. polski

religia

historia

j. angielski

j. angielski

4

matematyka

biologia

religia

geografia

w.d.ż.w r.

5

w. f.

w. f.

matematyka

koło informatyczne

w. f.

6

muzyka

matematyka

biblioteka


g. korekcyjna

7

plastyka

technika
 

Klasa VI

L.p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

matematyka

j. angielski

j. polski

matematyka

godz. z  wych.

2

informatyka

j. polski

w. f.

j. angielski

historia

3

geografia

religia

biologia

historia

j. polski

4

j. polski

matematyka

religia

j. polski

w.d.ż.w r.

5

w. f.

w. f.

technika

koło matematyczne

w. f.

6

muzyka


matematyka

biblioteka


7

plastyka


j. angielski 

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich