Nowości


Wyniki Konkursu Historycznego

Wyniki Konkursu Historycznego

Wyniki III Gminnego Konkursu Historycznego „ZNAMY PATRONÓW NASZYCH SZKÓŁ”

Komisja konkursowa w składzie:

1. ks. Arkadiusz Orzeł - przewodniczący

2. Elżbieta Sierzputowska - członek

3. ks. Arkadiusz Pietuszewski - czlonek

4. Krzysztof Anuszkiewicz - członek

- sprawdziła testy wiedzowe uczniów Szkół Podstawowych Gminy Augustów. Testy skladały się z 26 pytan dotyczących życia Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wysznskiego, zawierały pytania zamknięte i otwarte oraz zadania z lukami.

Wyniki konkursu wiedzowego przedstawiają się następująco:

I-sze miejsce: Paulina Kolęda i Aleksandra Ciruszys ze Szkoły Podstawowej w Jabłońskich (opiekun p. Alicja Trocka)

II-gie miejsce: Katarzyna Wyszńska ze Szkoły Podstawowej w Białobrzegach (opiekun p. Barbara Zaskowska)

III-cie miejsce: Sylwia Ajdamach ze Szkoły Podstawowej w Białobrzegach (opiekun p. Barbara Zaskowska) oraz Małgorzata Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej w Rutkach (opiekun p. Alina Kotarska).

W dniu 23 maja 2014 r. komisja konkursowa w skladzie:

1. Zuzanna Rogucka - przewodnicząca

 2. Elżbieta Sierzputowska - członek

3. Teresa Bartoszewicz - członek

- obejrzała prace plastyczne uczniów Szkół Gminy Augustów. Prace wpłynęły na konkurs "Śladami Stefana kardynała Wyszńskiego". W sumie oceniono 19 prac, wszystkie reprezentowały wysoki poziom.

Osteczne wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I-sze miejsce: Małgorzata Jabłońska - SP Jabłońskie (opiekun p. Alina Kotarska)

II-gie miejsce: Weronika Bartoszewicz SP Janówka (opiekun p. Joanna Pożarowska)

III-cie miejsce: Aleksandra Janczak SP Netta (opiekun p. Grażyna Siłkowska)

Wyróżnienia:

  • Marta Błyszczek SP Żarnowo (opiekun p. Lucyna Lewkiewicz)
  • Weronika Masłowska SP Jabłońskie (opiekun p. Alina Kotarska)
  • Emilia Kuczyńska SP Netta (opiekun p. Grażyna Siłkowska)
  • Martyna Bobier SP Kolnica (opiekun p. Karolina Kirejczyk)
  • Kinga Bartoszewicz SP Janówka (opiekun p. Joanna Pożarowska)

Gratulujemy zwyciezcom oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!

Gallery Error

     
    Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich