Nowości


X Rocznica

X Rocznica Nadania Imienia

Dnia 6 października 2014 r. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich obchodziła 10. Rocznicę Nadania Szkole Imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  Dzień ten był zwieńczeniem działań związanych z jubileuszem szkoły. Wcześniej uczniowie brali udział w wielu konkursach o Patronie szkoły , tj.  wiedzowym,  plastycznym, literackim.  

Uroczystość rocznicowa odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce. Rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej Romualda Kamińskiego.

To ważne dla nas wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  p. Jarosław Zieliński z małżonką p. Lilianną Zielińską reprezentującą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego p. Cezary Cieślukowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Oddział w Suwałkach p. Andrzej Raczyło, Wójt Gminy Augustów p. Zbigniew Buksiński, Wójt Senior Gminy Augustów p. Eugeniusz Simson, dyrektorzy i poczty sztandarowe szkół  z Gminy Augustów, sponsorzy,  przyjaciele szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Dyrektor szkoły p. Helena Alina Szczytko w  swym barwnym wystąpieniu zaprezentowała zebranym drogę do nadania szkole imienia oraz bogatą działalność szkoły z ostatnich dziesięciu lat. Przekazowi słownemu towarzyszył obraz audiowizualny w postaci prezentacji multimedialnej.

Następnym punktem uroczystości był występ uczniów naszej szkoły. Pełną powagi recytacją, pięknym śpiewem młodzi ludzie dali wyraz swego szacunku dla osoby Patrona - Prymasa Tysiąclecia.

Dla uhonorowania zasług na drodze do krzewienia patriotyzmu i opieki nad miejscami pamięci Wójt Gminy Augustów p. Zbigniew Buksiński przyznał Srebrny Krzyż Zasługi  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich p. Helenie Alinie Szczytko. W  związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Augustów zasłużonym nauczycielom naszej szkoły.

Nasi zacni goście gratulowali szkole trafnego wyboru Patrona w osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przekazali  wiele ciepłych i pochlebnych słów o naszej szkole.

Bardzo ważnym momentem obchodów jubileuszu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem i mottem Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”.  Odsłonięcia tablicy dokonali : Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  p. Jarosław Zieliński,  Wójt Gminy Augustów p. Zbigniew Buksiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich p. Helena Alina Szczytko oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Kondracka. Później Jego Ekscelencja  ks. Biskup Pomocniczy  Diecezji Ełckiej Romuald  Kamiński poświęcił odsłoniętą tablicę.

Na zakończenie uroczystości goście obejrzeli  eksponaty zgromadzone w Izbie Pamięci  oraz wystawy związane z Patronem szkoły i  udali się na poczęstunek.

 Tekst: Alicja Troccka

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich