Nowości


Współpraca


Współpraca szkoły z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami

Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

 

Dzień Ziemi 2018 r.

Z okazji Dnia Ziemi gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Nadleśnictwa Augustów p. Karola Chodkiewicza – starszego specjalistę ds. edukacji leśnej społeczeństwa. Podczas spotkania poznaliśmy  wiele ciekawostek dotyczących gatunków roślin i zwierząt występujących w Puszczy Augustowskiej. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się na temat działalności Nadleśnictwa w zakresie ochrony przyrody, a szczególnie odtwarzania populacji głuszca oraz jego niezwykle  ciekawej etologii .

Pogadanka była ilustrowana przepięknymi zdjęciami wykonanymi w Puszczy Augustowskiej. Otrzymaliśmy również bardzo dużą ilość materiałów dydaktycznych, które z pewnością  wykorzystamy na lekcjach przyrody i biologii. Serdecznie dziękujemy!

W obchody  święta naszej  planety włączył się Samorząd Uczniowski organizując konkurs na najbardziej zielone przebranie uczniów. W kategorii klas zwyciężyli niezawodni zerowiacy, a indywidualnie nagrodziliśmy dwunastu uczniów, którzy wykazali się szczególną inwencją i oryginalnością.

Wzięliśmy również udział w konkursie ekologicznym „W kierunku Natury” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowie.  W kategorii fotografii III-cie miejsce zajęła Natalia Prostko z klasy VII. W kategorii prac plastycznych wyróżnienia otrzymali: Natalia Kaczyńska z kl. III oraz Kacper  Masłowski z kl. I. Gratulujemy!

 

Bezpieczne ferie - strażacy ostrzegają

 

Konkurs „JESTEM EKO”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ekologicznym pt.: „JESTEM EKO”, zorganizowanym przez Wójta Gminy Augustów. Celem konkursu było propagowanie działalności proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej, kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami oraz poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami. Konkurs trwał od 18 września 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. i  polegał na zbiórce makulatury. Duża grupa uczniów przy ogromnym wsparciu rodziców wzięła udział w konkursie. Ogółem zebrano 1564 kg makulatury. Czekamy na podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców, którzy zebrali największą ilość makulatury.  Dla nich Gmina Augustów zamierza zorganizować wycieczkę.

Lista osób, które zakwalifikowały się do wyjazdu na wycieczkę:

1. Michał Wałejko kl.VII

2. Agnieszka Kotarska kl. VI

3. Mateusz Kowalewski - kl. VII

4. Piotr Kowalewski kl. VII

5. Natalia Prostko kl. VII

6. Sebastian Galicki kl. VII

7. Gabriel Daraszkiewcz kl. VII

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia  - akcja pod patronatem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie

Nikotyna to nasz wróg

    W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia w naszej szkole odbyła się ciekawa kampania profilaktyczna.

   Na wstępie uczniowie klas IV-VII wypełnili ankiety na temat szkodliwości nikotyny. Część ankiet udało się wysłać do Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Augustowie na konkurs.

    Następnie dla uczniów całej szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce profilaktycznej. Kacper Kotarski i Piotr Kowalewski przygotowali interesującą prezentację multimedialną na temat szkodliwości nikotyny. Prezentacja wyczerpywała dogłębnie temat. Nawet dzieci z „zerówki” oglądały i słuchały w skupieniu.

    Kolejnym punktem zajęć było przedstawienie przez Mateusz Kowalewskiego i Michała Wałejko referatu, również w ciekawej formie.

    Wszyscy uczniowie , mając tak bogatą wiedzę przystąpili do wykonywania plakatów tematycznych, w efekcie czego powstały bardzo wartościowe prace, które można obejrzeć na zdjęciach. Nasi uczniowie znów spisali się na medal.

                                                                                      Koordynator ds. Bezpieczeństwa

                                                                                                    Teresa Kozłowska

 


Wspaniały koncert

 

Strażacy w szkole marzec 2017 - "Czad i ogień - obudź czujność"

 

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

Spotkanie z policjantem wrzesień 2016 r.

 

Koncertowa lekcja muzyki

 

"Spotkania z książką" - edycja grudniowa 2015 r.

„Spotkanie z książką” - pod takim hasłem przeprowadziliśmy  w naszej szkole I edycję akcji mającej na celu propagowanie czytania literatury dziecięcej przez dorosłych dla dzieci. W/w działania są w naszej placówce częścią ogólnopolskiego  projektu „Książki naszych marzeń”. Wyniki badań wskazują na to, iż dzieci, które słuchają w dzieciństwie czytania głośnego rodziców,  wykazują znacznie większą chęć do samodzielnego czytania książek.

Tym razem w rolę lektorów wcielili się rodzice. W ich interpretacji uczniowie mogli usłyszeć fragmenty książki Carlo Collodiego pt. „Pinokio”. Dodatkową atrakcją tego spotkania był spektakl prezentujący losy głównego bohatera lektury –Pinokia w wykonaniu uczniów kl. IV – VI.

Zarówno głośne czytanie lektury, jak i inscenizacja cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, że jest  to dobry krok w kierunku rozbudzania chęci czytania książek przez najmłodszych.

 
12

Strażacy w szkole - ewakuacja próbna 2015 r.

Nagle pojawił się gęsty dym  na korytarzu naszej szkoły. Nauczyciele  powiadomili dyrekcję o zagrożeniu, natychmiast przystąpiono do   ewakuacji    uczniów z budynku. To  na szczęście  nie  był  prawdziwy pożar,  ale  ćwiczenia, jakie  zorganizowali strażacy z OSP w Jabłońskich, OSP w Topiłówce oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie.

Autentyczności akcji gaśniczej, nadały „osoby poszkodowane”, które strażacy musieli odnaleźć w budynku. Zostały one w sposób profesjonalny ewakuowane z pomieszczeń i udzielono im pierwszej pomocy. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z przyjętymi założeniami i standardami. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie, a zastępy strażaków biorące udział w akcji dobrze wywiązywały się z postawionych im zadań.

Ogromną sensancję wzbudził  pokaz wydobywania kierowcy uwięzionego w samochodzie, który "dachował". Uczniowie mogli obserwować z bliska całą akcję i zobaczyć zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu do ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych. Oprócz tego dzieci mogły obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego, a nawet wspiąć się na jego dach. Można było przymierzyć kombinezon strażacki i przyjrzeć się akcji udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 

Spotkanie z policjantem - październik 2015

 

Nowy plac zabaw

 

Projekt Natura 2000

 

Gallery Error

   

  W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Agro-Group uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Szkolnym projekcie Natura 2000". Na terenie naszej placówki zostały przeprowadzone zajęcia z udziałem uczniów klas I-VI.
   Szkola otrzymała mapy terenów Natura 2000 oraz multimedialne materiały dydaktyczne. We wrześniu 2010 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe do rezerwatu Kozi Rynek znajdującego się na terenie Puszczy Augustowskiej. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem naturalnym warunków lasu. Dzieci uzupełniały karty pracy, prowadziły obserwacje i badania z wykorzystaniem lup, mikroskopów i zestawów do okreslania chemicznych właściwości wody w zbiornikach naturalnych.
  Po zakończonych zajęciach uczniowie wykonali  prace plastyczne dotyczące gatunkow chronionych wystepujących na terenie Puszczy Augustowskiej. prace te zostały zaprentowane na szkolnej wystawie.
  Głównym celem "Szkolnego Projektu Natura 2000" jest zwiększenie świadomości w zakresie zasobów przyrodniczych, potrzeb i metod ochronnych oraz możliwości korzyści z ochrony przyrody wśród młodzieży szkolnej zamieszkującej obszary Natura 2000 Polski pólnocno-wschodniej.
   
   


  Strażacy w szkole
  W dniu 20 maja odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Akcję przeprowali strażacy z miejscowej OSP. Ewakuacja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Po zakończonych ćwiczeniach strażacy zaprezntowali wóz strażacki z wyposażeniem gaśniczym oraz ze sprzętem ratownictwa drogowego. Odbył sie również pokaz prawidłowego postępowania po wypadku wraz z udzielaniem I-szej pomocy.
   


     Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich