Nowości


Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski - 2019/2020
Charytatywny "Tłusty Czwartek"
 

 

#RazemNaŚwięta

05 grudnia 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Podczas apelu zostały przybliżone informacje dotyczące tego święta. Praca wolontariuszy, którą wykonują za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji MEN pod hasłem „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele i rodzice bardzo aktywnie uczestniczą w różnych formach pomocy potrzebującym. Realizujemy  następujące działaniach:

  1. Udział w zbiórce społecznej POLACY KRESOWYM RODAKOM, która jest skierowana do polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz dzieci domu dziecka zamieszkujących na terenie Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny oraz Ukrainy a także głównie do ostatnich żyjących na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych). Przygotowaliśmy  4 paczki żywnościowe.
  2. Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka to akcja, która w okresie świątecznym łączy ludzi, których pasją jest pomaganie. Jej ideą jest obdarowanie dzieci z oddziałów onkologicznych prezentami, pozwalającymi im choć na chwilę zapomnieć o szpitalnej rzeczywistości. Przygotowaliśmy 1 paczkę zawierającą zabawki i przybory szkolne.
  3. Góra Grosza. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zbiórka będzie trwała do 20 grudnia 2019 r.
  4. Wolontariusze naszej szkoły zorganizowali Kiermasz ciast i ciasteczek, z którego część dochody przeznaczyliśmy na zakup karmy i akcesoriów do Schroniska „Sonieczkowo” w Żarnowie.
  5. Przekazanie plastikowych nakrętek do Fundacji Pro Sanatio w celu dofinansowania rehabilitacji podopiecznych.

Na zakończenie apelu pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom, które angażują się w pomoc innym i zakończyła swoją wypowiedź słowami: „Dobro powraca”. Mamy nadzieje, że te słowa będą zachęta do dalszego aktywnego udziału w następnych akcjach.

Opracowała: opiekun SU - Alicja Trocka 

  

 
         

  Andrzejki 2019 r.   
       

28 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły zgodnie z tradycją obchodzili andrzejki.  Jak co roku i tym razem na początku odbyły się wróżby andrzejkowe. Każdy mógł powróżyć i sprawdzić, jaka czeka go przyszłość. Następnie odbył się poczęstunek w poszczególnych klasach, a momentem finałowym była dyskoteka przy dźwiękach muzyki młodzieżowej. Zabawę andrzejkową urozmaicały różnorodne konkursy. W tym dniu odbył się również kiermasz ciast i ciasteczek, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Organizacją andrzejek zajął się Samorząd Uczniowski pod opieką p. Alicji Trockiej.  

Opracowała: Alicja Trocka/ Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

            
 
 
              
 
Samorząd Uczniowski - 2018/2019

 Powitanie wiosny

22 marca organizatorem Pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole był Samorząd Uczniowski. Ze szczególnym aplauzem został przyjęty konkurs na najładniej udekorowaną klasę, w którym poszczególne klasy zaprezentowały swoje pomysły na dekoracje wiosenne. Zwycięzcy otrzymali  dyplomy! Uczniowie wzięli udział w licznych konkurencjach grupowych i indywidualnych. Zorganizowano zabawy, rozwiązywano zagadki i zgadywanki, rozgrywki sportowe. Ten wyjątkowy dzień w szkole upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, sprawił ogromną frajdę nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. Samorząd Uczniowski wykazał się dużymi umiejętnościami organizatorskimi oraz nie lada kreatywnością, przygotowując całe wydarzenie. Pani Dyrektor podziękowała uczniom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie obchodów Dnia Wiosny. 

 
12
 

     Wolontariat       
 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. 

     

Zbiórka Nakrętek

 

     Pragniemy również pomagać chorym dzieciom bierzemy udział w całorocznej akcji, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, aby wspierać chore dzieci. Uzyskane środki ze zbiórki nakrętek umożliwiają zakup leków i pokrycie kosztów rehabilitacji ciężko chorych dzieci. Pierwsze zebrane nakrętki  dzięki pomocy pani Renaty Basałaj wspomogły chorego chłopca z Suwałk.

Zbiórka środków dla Samiry Khamsurkaev 

Akcja została przeprowadzona na terenie naszej szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich przez Szkolny Wolontariat w dniach 29.11.2018 – 30.11.2018 r. Podczas odbywającego się kiermaszu ciast i ciasteczek zebrano pieniądze, które zostaną przekazane na specjalnie utworzone konto.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Anna Makar


Samorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski - 2017/2018
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.docx
Wolontariat SU

Podsumowanie akcji „Góra Grosza” 2017/2018

W tym roku zebraliśmy rekordową liczbę monet, mianowicie 7327 sztuk, co dało łączną kwotę 215 zł 5 groszy. W akcji uczestniczyła cała społeczność naszej szkoły uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Bardzo dużym  zaangażowaniem wykazali się uczniowie klasy "0" oraz przedszkolacy wraz z wychowawczynią i rodzicami. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego bardzo aktywnie mobilizowali  uczniów do udziału w zbiórce, a po zakonczeniu akcji pieczołowicie policzyli i posegregowali zebrane monety. Zestawienie  szczegółowe:

Nominał

Ilość sztuk

Kwota

 

 

3993

 

39 zł 93 gr

 

 

1931

 

38 zł 62 gr

 

1100

 

55 zł

 

187

 

18,70 zł

 

84

 

16,80 zł

 

32

 

16 zł

 

12

 

12 zł

 

9

 

18 zł

RAZEM

7348

215 zł 5 gr

Akcja „Paczka Bożonarodzeniowa 2017” – pomoc dla Polaków na Wschodzie    

Cała społeczność naszej szkoły, przy wielkim wsparciu pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej, Rodziców zaangażowała się  w zbiórkę darów żywnościowych  w ramach akcji „Paczka Bożonarodzeniowa 2017”. W efekcie zebraliśmy bardzo dużą ilość artykułów spożywczych, które zostaną przekazane naszym rodakom i ich rodzinom mieszkającym na Litwie i Białorusi. Jest to skromny przykład patriotyzmu i wdzięczności ludziom, którzy kiedyś walczyli o wolną Polskę. Honorowy patronat nad akcją objął minister Jarosław Zieliński.

 

 

   Mikołajki 2017

 

Andrzejki 2017
 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2017

 Samorząd Uczniowski 2016/2017
Powitanie Wiosny

Jak co roku 21 marca witamy nadejście wiosny. Wszyscy z utęsknieniem oczekujemy tego dnia. W naszej szkole tym razem Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji Dzień Kolorów. Uczniowie z poszczególnych klas ubrali stroje w wylosowanym kolorze. I tak dzieci z oddziału przedszkolnego miały kolor zielony, kl. II – żółty, kl. III – czerwony, kl. IV – fioletowy, kl. V – niebieski, a kl. VI – różowy. W czasie szkolnego apelu nastąpiła prezentacja strojów. Następnie odbyła się krótka lekcja tańca zumby. Spotkała się ona z dużą aprobatą zarówno uczniów, jak i personelu szkoły.

Potem przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili informacje o wiośnie astronomicznej, z uwzględnieniem ciekawostek dotyczących przesunięcia dnia początku wiosny. Na zakończenie uczniowie kl. V zaprezentowali miniaturę teatralną na podstawie mitu Wandy Markowskiej „Demeter i Kora”. Młodzi artyści doskonale wcielili się w rolę bohaterów mitu.. Wszystkie kwestie były opanowane do perfekcji. Na uwagę zasługiwały przepiękne stroje aktorów oraz ciekawa scenografia. Za występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Pani Dyrektor była zachwycona przebiegiem powitania Wiosny. Przez takie odskocznie od codziennej nauki poszerzają się nasze horyzonty zainteresowań i powiększa się nasza wiedza i kreatywność.

Samorząd Uczniowski

z opiekunem p. Alicją Trocką

 

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz
 

8 Marca 2017 r.
 

Sprawozdanie z pracy SU w I-szym półroczu r.szk. 2016/17

Sprawozdanie SU.docx

Super Klasa

Pod takim hasłem trwa w naszej szkole rywalizacja pomiędzy klasami. Konkurs rozpoczął się w m-cu październiku 2016 r. Przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III i IV – VI. Tytuł „Super Klasy” otrzymuje klasa, która osiąga najwyższą liczbę punktów z ustalonych kryteriów. Są to: średnia klasy na koniec semestru, oceny z zachowania, uwagi pozytywne i negatywne, udział w konkursach i czytelnictwo.

Na koniec I semestru tytuł „Super Klasy” otrzymały: kl. II i kl. V. Gratulujemy im zwycięstwa i zachęcamy wszystkich uczniów do dalszej rywalizacji o to zaszczytne wyróżnienie."Góra Grosza"
W ramach akcji „Góra Grosza”, która trwała od 28 listopada do 9 grudnia,
  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego systematycznie prowadzili zbiórkę pieniędzy.
W ten sposób zebrano kwotę 135,04 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi kwotę 3,30 zł.


Andrzejki 2016

Andrzejki

Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze... 

Dzieci często zastanawiają się nad tym, co ich w życiu spotka, planują i marzą.            Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny od wszystkich dni – dzień tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą, tańcem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Ten niezwykły czas miał miejsce w naszej szkole w środę 23 listopada 2016r. Spotkanie andrzejkowe rozpoczęło się od tradycyjnego lania wosku. Następnie odbyły się różnorodne wróżby przygotowane i prowadzone przez młodzież z klas IV – VI. Każdy mógł dowiedzieć się, co czeka go w przyszłości: szczęście, pieniądze, pech czy może jakaś inna niespodzianka. Nie zabrakło też wróżby z butami, wskazującej na najszybsze wyjście za mąż lub ożenek.

Kolejnym punktem programu były wybory Miss i Mistera Balu. Aby wziąć udział w tej rywalizacji należało przygotować ciekawy strój. Wielu uczniów przystąpiło do konkursu i zaprezentowało się w przepięknych i pomysłowych strojach. Oceny dokonano w dwóch kategoriach: klasy 0 - III i IV - VI. Tytuł Miss Balu został przyznany  Natalii Kaczyńskiej z kl. II i Wiktorii Chmielewskiej z kl. V. Tytuł Mister Balu otrzymali: Przemek Talmont z oddziału przedszkolnego i Piotr Kowalewski z kl. VI.

Nad całością imprezy czuwał Samorząd Uczniowski. Dzień wróżb zakończony dyskoteką szkolną dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń.

    Alicja Trocka

 

Zdjęcia: Ewa Rudziewicz

Quiz Wiedzy o Święcie Niepodległości

Dnia 14 listopada 2016 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole Mini Quiz pod hasłem: „Co wiem o Święcie Niepodległości”. Celem turnieju było bogacenie wiedzy na temat Święta Niepodległości, rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie umiejętności pracy grupowej i uczciwej rywalizacji. W zmaganiach wzięły udział trzy dobrowolnie utworzone drużyny spośród uczniów kl. V – VI. Tytuł Mistrzów Wiedzy o Święcie Niepodległości zdobyła drużyna w składzie: Sebastian Galicki - kl. V, Natalia Prostko – kl. VI i Michał Wałejko – kl. VI. W celu wyłonienia II i III miejsca odbyła się dogrywka. Zespoły zaprezentowały bogatą wiedzę na temat Święta Niepodległości. Mini Quiz został zainicjonowany przez Mateusza Kowalewskiego i Jakuba Zawieję, uczniów kl. VI. To oni byli organizatorami tego przedsięwzięcia. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała p. Alicja Trocka – opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 
Tekst i zdjęcia: Alicja Trocka Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich