Nowości


Archiwum roku szk. 2016/2017


Archiwum roku szk. 2016/2017

1 września 2016 r. 
Witamy nowy rok szkolny 2016/2017!

Uczniom, nauczycielom życzymy wytrwałości i jak największych sukcesów.9 września 2016 r.

XVI Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku
Kolejny raz poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w żywej lekcji historii, tym razem odbywającej sie pod hasłem "Nauczyciele polscy - zesłańcy Sybiru".

 Po przemarszu od Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego, uczniowie wzięli udział we Mszy Świętej koncelebrowanej przez Jego Ekscelencję księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Krahel. Po nabożeństwie przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka odśpiewano hymn Związku Sybiraków, odmówiono modlitwę za zmarłych, odczytano apel poległych zakończony salwą honorową oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

  
  

 26 września
"Bezpieczna droga do szkoły" -  pod takim hasłem odbyło się dzisiaj spotkanie w naszej szkole z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Augustowie - komisarzem Pawłem Jakubiakiem. Pogadanka dotyczyła prawidłowego zachowania się pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, postępowania w razie ataku psa, bezpiecznego zachowania podczas jazdy autobusem szkolnym oraz zagrożeń ze strony osób nieznajomych.

 


  

6 października
Tegoroczne obchody XII Rocznicy nadania naszej szkole imienia Stefana kardynała Wyszynskiego obchodziliśmy pod hasłem będącym I-szym przykazaniem z Dekalogu naszego Patrona: "Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twego brata". Uczniowie klas starszych przygotowali prace lieterackie na temat tego, jak rozumieją powyższą myśl kardynała, zaś dzieci młodsze wykonały prace plastyczne. Wyróżniające się utwory zostały nagrodzone i opublikowne. Ponadto, przygotowana została uroczyta akademia przypominająca sylwetkę naszego Patrona.Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli wiązanki i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową.
   


13 października
W tym roku Dzień Komisji Edukacji Narodowej był w naszej placówce szczególnie uroczyście obchodzony. Wśród zaproszony gości znależli się m. in.: emerytowani nauczyciele, p. Jan Ordowski - dyrektor ZOES, księża pracujący w naszej parafii, rodzice uczniów. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom za sumienne i zaangażowane wypełnianie obowiązków, życzyła dalszej wytrwałości i sukcesów oraz wręczyła nagrody. Pan Jan Ordowski przekazał życzenia od organu  prowadzącego szkołę, wręczył przyznane nagrody i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Samorząd Uczniowski pod opieką p. Alicji Trockiej przygotował przepiękną oprawę artystyczną uroczystości. Uczniowie wręczyli dla wszystkich pedagogów i pracowników "Oskary" za osiągnięcia w pracy zawodowej, przyznane z lekkim przymrużeniem oka. Konkurs recytatorski im. Jana Pawła II

W dniu 21 października 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II – zawsze nam bliski”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Karola Wojtyły – Świętego Jan Pawła II i upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży. Uczestnicy konkursu przepięknie deklamowali trudną  poezję wielkiego Polaka. Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Kuprewicz , uczeń kl. V i Mateusz Kowalewski, uczeń kl. VI. Dawid zajął I miejsce, zaś Mateusz uzyskał wyróżnienie. Gratulujemy im sukcesów i życzymy rozwijania zainteresowań.8 listopada W ramach realizacji zadań związanych z promowaniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży udaliśmy się z wizytą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie. Więcej...
 10 listopada W dniu dzisiejszym panował w naszej szkole  bardzo odświętny nastrój, a to z okazji uczczenia 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, przypadającej 11 listopada 2016 r.
Uczniowie w galowych strojach z kotylionami przypiętymi do ubrań, gazetki na szkolnym korytarzu świadczą o naszej pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Świąteczną akademię przygotowali nasi najmłodsi t.j. uczniowie klas 0-III pod opieką swoich wychowawczyń.
  
 23 listopada

Dzieci często zastanawiają się nad tym, co ich w życiu spotka, planują i marzą.      Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny od wszystkich dni – dzień tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą, tańcem i słodkim poczęstunkiem....Więcej

8 listopada

Aby zachęcić uczniów naszej szkoły do jak najczęstszego kontaktu z literaturą zorganizowaliśmy spotkanie z augustowskim poetą  -  panem Januszem Sowińskim. Twórczość pana Janusza jest głównie poświęcona przyrodzie, jako że z zawodu i wykształcenia jest leśnikiem.

Podczas spotkania mogliśmy  wysłuchać wierszy czytanych przez Autora, zapytać  o warsztat pracy poety, o to, co jest dla niego natchnieniem. Wszyscy uczestnicy otrzymali autografy poety z wybranymi wierszami. Pan Janusz jest pomysłodawcą konkursu literackiego „O Liść Dębu”. Wizyta w naszej szkole stała się okazją do przekazania nagrody dla ucznia klasy piątej – Sebastiana Galickiego, który zdobył wyróżnienie za wiersz napisany specjalnie na ten konkurs.


6 grudnia

W ramach edukacji czytelniczej  odbyła się w naszej szkole II edycja cyklu Spotkania z książką. Założeniem projektu jest propagowanie głośnego czytania książek przez rodziców dla dzieci. Nadrzędnym celem spotkań jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Taka forma kontaktu z książką sprzyja poznawaniu utworów literatury dziecięcej, poznawaniu języka literackiego, poszerzaniu  wiedzy, kształtowaniu umiejętności skupiania uwagi, rozwojowi wyobraźni, mowy i myślenia oraz rozumienia wartości uniwersalnych, np. piękna, dobra, przyjaźni i prawdy. Więcej...  Mikołajki

Zgodnie z tradycją w dniu 6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Jego pomocnikami były elfy, które pomagały Mikołajowi rozdawać paczki pełne słodyczy i różnych niespodzianek. Wizyta św. Mikołaja przyniosła uczniom wielką radość.

22 grudnia

W  ostatnim dniu zajęć szkolnych przed Świętami Bożego Narodzenia, cała społeczność naszej szkoły spotkała się na wieczerzy wigilijnej. Łamiąc się opłatkiem złożyliśmy wzajemnie serdeczne życzenia bożonarodzeniowe oraz na nadchodzący Nowy Rok. Uczniowie przygotowali  jasełka oraz przepiękny koncert kolęd.  Potem  wspólnie z zaproszonymi gośćmi spożyliśmy  tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez Rodziców i Radę Pedagogiczną.


20 stycznia
 Dzień Babci i Dziadka
 Dzisiaj w progach naszej szkoły powitaliśmy Wielce Szanownych Seniorów. Uczniowie klas 0-III przygotowali przezabawną inscenizację bajki "O Czerwonym Kapturku". Nie zabrakło również recytacji oraz piosenek. Następnie wnuczkowie złożyli seredeczne życzenia i wręczyli Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki.  Uroczystośc zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla wszystkich. 

21 stycznia
Na zakończenie I-szego
półrocza odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowo-karnawałowa. Uczniowie, pod opieką p. Aliny Kotarskiej, przygotowali nastrojowe Jasełka przeplatane śpiewem popularnych kolęd.
W trakcie balu odwiedził nas św. Mikołaj, który rozdał prezenty. Uroczystość uświetnił    poczęstunek przygotowany przez rodzców.

14 Lutego - Walentynki  

Walentynki to Dzień Zakochanych, darzących innych uczuciem miłości, przyjaźni. Z tej okazji Samorząd Uczniowski pod opieką p. Alicji Trockiej przygotował gazetkę szkolną  nawiązującą do tematyki miłości oraz zorganizował „Pocztę Walentynkową”. Wszyscy uczniowie klas I – VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego mogli obdarować  sympatyczną kartką swoje koleżanki i kolegów. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Samorząd Uczniowski


2 marca 2017
W dniu dzisiejszym odbyły się konkursy z udziałem uczniów naszej szkoły:

- Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. W tym konkursie wzięli udział przedstawiciele kl. IV – VI. Kl. IV reprezentował Maciej Kulbacki, kl. V  Dawid Kuprewicz, a kl. VI – Jakub Zawieja. Dawid zajął II miejsce w kategorii kl. V. Gratulujemy sukcesu!

-  II-ga edycja w powiecie augustowskim  XIV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Masłowski, który recytował wiersz Zbigniewa Chojnowskiego „Augustów” i Michał Wałejko interpretując utwór Leokadii Kopiczko napisany gwarą suwalską pt. „Tercie lnu”.


8 Marca

Raz do roku jest taki dzień, w którym w sposób szczególny pamięta się o kobietach. Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali krótką akademię przepojona sporą dawką humoru. Na zakończenie zostały złożone życzenia i każda pani otrzymała kwiatek z objaśnieniem swojego imienia. Akademia została przyjęta przez wszystkich bardzo pozytywnie. Alicja Trocka21 marca

Wiosnę na wesoło przywitał  Samorząd Uczniowski naszej szkoły, ale ten dzień potraktowaliśmy również bardzo poważnie, bowiem  przybyli do nas  strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie. Spotkanie z uczniami rozpoczęli od projekcji przygotowanej w ramach akcji  „Czad i ogień. Obudź czujność”. Celem kampanii jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Po przeprowadzeniu pogadanki strażacy pokazali, jak praktycznie udzielać I-szej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach. Odbył się też pokaz modelowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.Zdjęcia...


  21 marca
Jak co roku 21 marca witamy nadejście wiosny. Wszyscy z utęsknieniem oczekujemy tego dnia. W naszej szkole tym razem Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji Dzień Kolorów. Uczniowie z poszczególnych klas ubrali stroje w wylosowanym kolorze. I tak dzieci z oddziału przedszkolnego miały kolor zielony, kl. II – żółty, kl. III – czerwony, kl. IV – fioletowy, kl. V – niebieski, a kl. VI – różowy. W czasie szkolnego apelu nastąpiła prezentacja strojów. Następnie odbyła się krótka lekcja tańca zumby. Spotkała się ona z dużą aprobatą zarówno uczniów, jak i personelu szkoły. Więcej...

 


"Wierszyki łamiące języki"

Pod tym hasłem Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie zorganizowała konkurs recytatorsko-literacki. Głównym celem imprezy jest upowszechnianie wierszy ułatwiających naukę wymowy trudnych wyrazów oraz popularyzacja poezji wśród dzieci.
W grupie uczniów klas młodszych najlepszą dykcją oraz kreacją aktorską wykazała się uczennica klasy drugiej naszej szkoły - Natalia Kaczyńska. W kategorii klas starszych  trzecie miejsce zdobył Jakub Masłowski - uczeń kl. szóstej. Ponadto wyróżnienia zdobyli: Milena Kotarska, Wiktoria Chmielewska i Kacper Kotarski. Gratulujemy!


10 kwietnia

W tym dniu już po raz siódmy uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Tradycja ta została zapoczątkowana w momencie przystąpienia szkoły do programu „Katyń – ocalić od zapomnienia” w roku 2010. Wówczas został posadzony Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Zenonowi Milanowskiemu, zamordowanemu przez NKWD w 1940 r.

Uczniowie, w słowach pięknej recytacji, przypomnieli fakty dotyczące tej strasznej zbrodni. Więcej...   20 kwietnia
Dzisiaj zawitali do nas uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie. Jest to już kiluletnia tradycja, nasi goście co roku odwiedzają szkołę w Jabłońskich, aby zaprezentować utwory muzyki klasycznej. Tym razem dzieła mistrzów wykonywane były na skrzypce i altówkę, przy akompaniamencie pianina. Pomimo młodego wieku (uczniowie klas I-V), nasi goście zprezentowali poziom prawdziwych wirtuozów, dostrczając słuczaczom wspaniałych wrażeń. Opiekunami muzycznymi młodych muzyków są p. Agnieszka Kulikowska-Balla oraz p. Grzegorz Sobczak. Dziękujemy za przepiękny koncert.


25 kwietnia
Dzisiaj uczciliśmy Światowy Dzień Ziemi. W tym roku obchodom  święta przyświeca hasło "W stronę natury". Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Matkę Ziemię mamy tylko jedną, a w w perspektywie najbliższych lat nie mamy sznas na zasiedlenie innej planety. Uczniowie klas VI i V przygotowali spektakl "Królewna Śmieszka i Ekoludki", który w "bajecznej" formie poruszył bardzo ważkie problemy dotykające naszą Ziemię, m.in. potężne zaśmiecenie, niezmiernie groźne zjawisko smogu, masowe wycinanie lasów.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce Galeria.


31 maja 2017 r. odbył się XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko – Fotograficzny „Strofy i pejzaże znad Netty” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie. Naszą szkołę reprezentowali w zmaganiach recytatorskich następujący uczniowie:  Milena Kotarska – kl. IV, Agnieszka Kotarska –  kl. V, Natalia Harasim –  kl. V i Dawid Kuprewicz –  kl. V. Wszyscy uczestnicy przepięknie deklamowali wybrane wiersze opiewające uroki Ziemi Augustowskiej. Recytacja wiersza Waldemara Wiśniewskiego pt. „Biedna żaba znad Rospudy” w wykonaniu Milenki Kotarskiej została oceniona na II miejscu. Milenka otrzymała atrakcyjną nagrodę (dron) ufundowaną przez Wójta Gminy Augustów. Gratulujemy jej sukcesu!

28 kwietnia
"W barwach biało-czerwonych" - obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
"Nauczmy się na pamięć tego kraju" -  ten cytat to motyw przewodni dzisiejszej uroczystości. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.
Uczniowie klas starszych przedstawili, w formie nieco uwspółcześnionej inscenizacji, okoliczności uchwalenia Najwyższej Ustawy. Młodsi koledzy, którzy nie znają jeszcze dobrze historii naszego kraju, mieli okazję dowiedzieć się, jak doniosłe dla Polski było to wydarzenie.

25 maja 2017 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Walka z bykami, czyli zmagania ortograficzne" oraz XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ta ziemia od innych droższa”. Naszą szkołę reprezentowali w tych zmaganiach Dawid Kuprewicz, uczeń kl. V i Jakub Zawieja, uczeń kl. VI. W konkursie ortograficznym Kuba zajął II miejsce, zaś w konkursie recytatorskim Dawid zajął I miejsce, zaś Kuba uzyskał wyróżnienie  za piękną interpretację tekstu opiewającego uroki Ziemi Augustowskiej napisanego prozą. Gratulujemy im osiągniętych sukcesów!

13 maja
Uczeń klasy drugiej naszej szkoły - Antoś Giczewski zajął II-gie miejsce w Międzynarodowych Zawodach w Taekwondo Olimpijskim - HIDORI OLECKO CUP. W zmaganiach wzięło udział ponad 350 zawodnikówz z 41 klubów z Polski, Białorusi i Litwy. Antoni zdobył srebrny medal w swojej kategorii wagowej.
 

Dzisiaj obchodziliśmy Święto  Rodziny, któremu w tym roku przyświecało hasło „Grunt to rodzinka”. Zgodnie z naszą tradycją jest to święto mam, tatusiów i  dzieci. Uroczystość rozpoczęły występy najmłodszych uczniów, którzy dla swoich rodziców przygotowali przepiękne piosenki i wiersze, a także niezwykły występ taneczny  z szarfami w wykonaniu przedszkolaków. Wszyscy rodzice otrzymali upominki własnoręcznie wykonane przez pociechy. Po zakończeniu części artystycznej rodziny wzięły udział w rozgrywkach sportowych.  Uroczystość zakończyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek i konsumpcją słodkości.

 


23 czerwca

Długo oczekiwane przez uczniów zakończenie roku szkolnego przywitaliśmy w dniu dzisiejszym. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. celebrowanej przez księdza Kamila Jasińskiego. Następnie pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów. Oprócz super cenzurek wyróżnieni zostali laureaci różnorodnych konkursów, działacze Samorządu Uczniowskiego i najbardziej aktywni czytelnicy. Opiekun SU, p. Alicja Trocka ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą klasę w szkole i nagrodziła zwycięzców. Pani Dyrektor przekazała listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców. Uroczystość zakończyła się  złożeniem życzeń wspaniałych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji, do których to życzeń dołącza się również administracja niniejszej strony.

Copyright (c)2011 Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich